Skip to main content

I.3. Norme de protecția muncii în laborator.

I.3.1. Efectuarea experimentelor.I.3.2. Sursele de încălzire şi încălzirea corpurilor.
I.3.3. Manipularea substanţelor chimice.I.3.4. Simboluri internaționale de avertizare.

I.3.5. Aplică ce ai învăţat în legătură cu normele de protecția muncii în laborator.