Skip to main content

III.2. Element chimic.

Definiţie

Elementul chimic reprezintă totalitatea atomilor care au același număr atomic Z.

În prezent se cunosc 118 elemente chimice. Fiecare are o denumire și o notație prescurtată.

Definiţie

Simbolul chimic este litera sau grupul de două litere cu care se notează în mod convențional un element chimic.

Observaţie

Întotdeauna prima literă a simbolului este literă mare, iar a doua literă mică.

a) La unele elemente, simbolul este prima literă sau primele două litere din denumire:

 • Calciu = Ca

 • Clor = Cl

 • Carbon = C

 • Aur = Au

 • Fluor = F

b) La unele elemente simbolul este prima literă și o altă literă din denumire:

 • Staniu = Sn

 • Fier = Fe

 • Cesiu = Cs

c) La alte elemente simbolul nu seamănă cu denumirea din limba română, pentru aceste elemente simbolul provine din denumirea elementului în limba latină:

 • Hydrargirum = Mercur = Hg

 • Natrium = Sodiu = Na

 • Kalium = Potasiu = K

 • Nitrogenium = Azot = N

 • Phosphorus = Fosfor = P

important

Simbolul chimic are o dublă semnificație:

a) Calitativă - reprezintă un anumit element chimic

b) Cantitativă - la scară atomică, reprezintă un atom al elementului respectiv.

Exemple:

Mg:

a) elementul chimic magneziu

b) un atom de magneziu

3 Cl:

a) elementul chimic clor

b) trei atomi de clor

important

Un element chimic cu simbolul E se notează astfel:

Observaţie

Atenție! În sistemul periodic, în fiecare căsuță a elementului chimic, deasupra simbolului este trecut numărul atomic Z, iar sub simbol este trecut numărul de masă A, invers cum îl scriem noi pe caiet.


Oxigenul se găsește răspândit sub forma a 3 atomi:


Ce asemănări și deosebiri observi între acești atomi?

Cei 3 atomi au același număr atomic Z (adică același număr de protoni), dar au numărul de masă diferit (adică numărul de neutroni diferit).

Definiţie

Izotopii sunt speciile de atomi cu același număr atomic Z (număr de protoni), dar cu numărul de masă A diferit (număr diferit de neutroni).

Observaţie

Până în prezent se cunosc 118 elemente (90 găsite în natură şi 28 obţinute artificial). Unii atomi având numere atomice, Z, identice şi numere de masă, A, diferite se numesc izotopi. Izotopii deşi au mase atomice diferite au proprietăţi fizice şi chimice asemănătoare.

Exemplu:

 • Hidrogenul are trei izotopi: protiu (hidrogen ușor), deuteriu (hidrogen greu) și tritiu (hidrogen supergreu)
Observaţie

Deşi există în natură elemente compuse din atomi de un singur fel (monoizotopice) cum ar fi fluorul, sodiul, aluminiul, fosforul, majoritatea elementelor sunt însă amestecuri de izotopi, uneori de mulţi izotopi, cum ar fi staniul care prezintă 10 izotopi. Asemenea elemente se numesc elemente mixte.

Problemă rezolvată

1) Scrie simbolurile celor trei izotopi ai oxigenului, știind că fiecare au câte 8 electroni și că primul are 8 neutroni, al doilea cu 1 neutron mai mult decât primul și cel de-al treilea are cu un neutron mai mult decât al doilea.

Rezolvare:Observaţie

Izotopii anumitor elemente, mai ales ai elementelor cu număr de masă mare, au nuclee instabile, fiind radioactive.

Problemă model

2) Completează datele lipsă din următorul tabel:Rezolvare:

Temă

1. Completați pe caiet tabelul după modelul carbonului:

Observaţie
 • Numărul atomic, Z, este numărul scris deasupra simbolului elementului chimic în tabelul periodic, de pe a doua coperta a manualului.

 • Numărul de masă, A, este numărul scris sub simbolului elementului chimic în tabelul periodic, de pe a doua coperta a manualului, luat întreg prin aproximare.

 • Numărul de neutroni, N, se calculează cu formula: N = A – Z

Temă

2. Utilizând noțiunile învățate, completează tabelul de mai jos, cu referire la compoziția diferiților atomi, după modelul magneziului.