Skip to main content

VI.1. Stabilirea formulei chimice.

Definiție

Formula chimică reprezintă notarea prescurtată a unei substanțe cu ajutorul simbolurilor chimice și a indicilor.

important

Formula chimică are o dublă semnificație:

  • Calitativă: indică tipul atomilor componenți

  • Cantitativă:

    • La scară microscopică arată o moleculă sau un compus ionic.

    • La scară macroscopică arată un mol de substanță.

Exemple: Scrie:

a) 5 atomi de Zn: 5Zn

b) 7 molecule de clor: 7Cl2

c) 4 molecule de sulfură de potasiu: 4K2S

important

Formula chimică a unei substanțe compuse se scrie astfel:

I. Pentru compuși binari (2 elemente diferite):

1) Se scriu simbolurile celor 2 elemente componente, primul al metalului, apoi al nemetalului.

2) Deasupra fiecărui simbol se trece valența elementului cu cifre romane. În cazul în care valențele au un divizor comun se simplifică cu acel divizor.

3) Valența unui element se trece ca indice la celălalt element cu cifre arabe, astfel încât produsul dintre valența și indicele unui atom trebuie să fie egal cu produsul dintre valența și indicele celuilalt atom. Indicele egal cu 1 nu se trece.II. Pentru compuși ternari (3 elemente diferite): formați dintr-un ion metalic și ioni poliatomici :Formula se scrie urmând aceleași reguli, numai că în locul nemetalului se scrie formula anionului, se trec valențele și apoi se inversează, scriindu-le ca indici cu cifre arabe. Cationul amoniu se scrie în locul metalului.