Skip to main content

VI.2. Substanțe compuse.

important

Substanțele sunt de două feluri:

A) Substanțe organice:

 • naturale (exemple: proteine, grăsimi, zahăr, alcool, vitamine, acid citric, amidon, cauciuc natural etc.) și
 • artificiale (medicamente, mase plastice, fibre sintetice, acetonă, insecticide etc.)

B) Substanțe anorganice:

I.Substanțe simple:

 • Metale
 • Nemetale.


II. Substanțe compuse(compuși chimici) care sunt:

 • Oxizi,

 • Baze,

 • Acizi

 • Săruri.


VI.2.1. Oxizii.

Definiție

Oxizii sunt compuși binari ai oxigenului cu un element chimic (metal sau nemetal).

important

Formula generală: E2On, unde E=metal sau nemetal, n=valența elementului E.

important

Clasificarea oxizilor după felul elementului:

a) Oxizi metalici: M2On se denumesc „oxid de denumire metal”:

 • Oxid de calciu: CaO

 • Oxid de sodiu: Na2O

 • Oxid de aluminiu: Al2O3

 • Oxid de fier II: FeO

 • Oxid de fier III: Fe2O3

Valențele celor două elemente se inversează.

Pentru oxizii metalici cu valență variabilă se indică valența metalului.

b) Oxizii nemetalici se denumesc folosind prefixe care ne arată numărul atomilor de oxigen din componența lor sau a atomilor nemetalelor mai mare de unu:

 • Monoxid de carbon: CO

 • Dioxid de carbon: CO2

 • Trioxid de sulf: SO3

 • Trioxid de diazot: N2O3

 • Pentaoxid de difosfor: P2O5

 • Heptaoxid de diiod: I2O7


Temă

1. Scrie formula următorilor oxizi și ce fel de oxid este (metalic/nemetalic):

a) Oxid de magneziu

b) Pentaoxid de diazot

c) Oxid de potasiu

d) Dioxid de sulf

Temă

2. Scrie denumirea următorilor oxizi și ce fel de oxizi sunt:

a) Cl2O7

b) P2O3

c) Ag2O

d) CuO


VI.2.2. Bazele.

Definiție

Bazele (hidroxizii) sunt substanțe compuse dintr-un ion metalic și una sau mai multe grupări hidroxid.

important

Formula generală: M(OH)n, unde M=metal și n=valența metalului

important

Denumirea bazelor: „hidroxid de denumire metal”

 • Hidroxid de mercur: Hg(OH)2

 • Hidroxid de calciu: Ca(OH)2

 • Hidroxid de fier III: Fe(OH)3Temă

1) Scrie formula următorilor hidroxizi:

a) Hidroxid de magneziu

b) Hidroxid de sodiu

c) Hidroxid de zinc

d) Hidroxid de aluminiu

Temă

2) Scrie denumirea următorilor hidroxizi:

a) KOH

b) Mg(OH)2

c) Cu(OH)2

d) Fe(OH)2


VI.2.3. Acizii.

Definiție

Acizii sunt substanțe compuse care conțin hidrogen și un radical acid (nemetal sau grupare de nemetal cu oxigenul).

important

Clasificarea acizilor:

A) Hidracizii sunt acizii formați din hidrogen și un nemetal. Denumirea lor se realizează astfel: „acid denumire nemetal-hidric

 • Acid clorhidric: HCl

 • Acid fluorhidric: HF

 • Acid sulfhidric: H2S

B) Oxiacizii sunt acizii formați din hidrogen și un radical acid (care conține un nemetal și oxigen).

Denumirea lor se realizează astfel:

 • „acid denumire nemetal-ic” la cei în care nemetalul are valență superioară.

  • Acid azotic: HNO3

  • Acid carbonic: H2CO3

  • Acid sulfuric: H2SO4

  • Acid fosforic: H3PO4

 • „acid denumire nemetal-os” la cei în care nemetalul are valență inferioară.

  • Acid azotos: HNO2

  • Acid sulfuros: H2SO3

  • Acid fosforos: H3PO3Temă

1) Scrie formula următorilor acizi și spune felul acidului (hidracid/oxiacid):

a)acid iodhidric

b) acid sulfuric

Temă

2) Scrie denumirea următorilor acizi și spune felul acidului (hidracid/oxiacid):

a) HBr

b) H2S

c) H2CO3

d) H3PO4


VI.2.4. Sărurile.

Definiție

Sărurile sunt substanțe compuse care conțin un metal și un radical acid (nemetal sau grupare de nemetal cu oxigen).

important

Clasificarea sărurilor :

A) Săruri provenite de la hidracizi prin înlocuirea hidrogenului cu un metal.

Denumirea lor „denumire nemetal-ură de denumire metal”

 • Bromură de calciu : CaBr2

 • Sulfură de aluminiu : Al2S3

B) Săruri provenite de la oxiacizi prin înlocuirea hidrogenului cu un metal.

Denumirea lor „denumire nemetal-at de denumire metal” pentru sărurile provenite de la oxiacizi în care nemetalul are valența superioară.

 • Sulfat de calciu: CaSO4

 • Azotat de mercur: Hg(NO3)2

 • Carbonat de sodiu: Na2CO3

 • Fosfat de zinc: Zn3(PO4)2

Denumirea lor „denumire nemetal-it de denumire metal” pentru sărurile provenite de la oxiacizi în care nemetalul are valența inferioară.

 • Sulfit de calciu: CaSO3

 • Azotit de mercur: Hg(NO2)2

 • Fosfit de zinc: Zn3(PO3)2important

Clasificarea sărurilor acide (după numărul atomilor de hidrogen înlocuiţi de metal)

A. Săruri neutre (atomul/atomii de hidrogen au fost înlocuiţi integral de atomi ai metalelor)

Exemple:

Clorura de sodiu (NaCl) => provenită prin înlocuirea atomului de hidrogen din acidul clorhidric (HCl)

Sulfatul de sodiu (Na2SO4) => provenit prin înlocuirea celor 2 atomi de hidrogen din acidul sulfuric (H2SO4)

B. Săruri acide (atomul/atomii de hidrogen au fost înlocuiţi doar parţial de atomi ai metalelor)

 • B1. Săruri acide provenite de la acizii dibazici (ce conţin 2 atomi de hidrogen)

  • Exemplu: Bicarbonat de sodiu (numit şi "Carbonat acid de sodiu"): NaHCO3 => provenit de la acidul carbonic H2CO3
 • B2. Săruri acide provenite de la acizii tribazici (ce conţin 3 atomi de hidrogen)

  • Exemplu: Fosfat biacid de sodiu: NaH2PO4 => provenit de la acidul fosforic H3PO4

  • Exemplu: Fosfat acid de sodiu: Na2HPO4 => provenit de la acidul fosforic H3PO4Temă

1) Scrie formula următoarelor săruri și spune felul lor, adică provenite de la un hidracid/oxiacid:

a) iodură de zinc

b) fosfat de calciu

Temă

2)Scrie denumirea următoarelor săruri și spune felul lor:

a) KBr

b) Na2S

c) Ag2CO3

d) AlPO4