Culegere Probleme Rezolvate, Exerciții și Teste de Autoevaluare - Chimie Clasa VII

Clasa VII - Cap.I

VII.I.1. Probleme rezolvate - Chimia, știință a naturiiVII.I.2. Exerciții - Chimia, știință a naturii

Exerciții - Normele de protecția muncii în laborator

1.1. Caută simbolurile de avertizare pe etichetele diferitelor produse pe care le ai în casă (Spray-uri, Produse de curăţat, Produse de desfundat ţevi şi grupează-le după aceste simboluri).

1.2. Urmărește imaginile următoare și găsește ce reguli au fost încălcate și care ne-ar pune în pericol viața:

1.2.A. .....................................................1.2.B. .....................................................1.2.C. .....................................................1.2.D. .....................................................1.2.E. .....................................................1.2.F. .....................................................1.2.G. .....................................................


Exerciții - Materie-Corp-Substanţă.

1.3. Alege din următoarele enunțuri ce reprezintă fiecare: corp / substanță / material, după următorul model:

1.3.A. Cuiul : cuiul este un corp fiindcă are formă proprie și volum propriu.1.3.B. Fierul: fierul este o substanță fiindcă nu are formă proprie și poate lua mai multe forme: de cui, clanță, masă, scaun, dulap, etc.1.3.C. Apa dintr-un pahar: .......................1.3.D. Aerul dintr-un balon: .....................1.3.E. Apa râului: ................................1.3.F. Lemnul: ....................................1.3.G. Ochelari: ...................................1.3.H. Cuburi de gheaţă: ............................1.3.I. Sarea de bucătărie: ..........................1.3.J. Sarea din solniţă: ...........................


Exerciții - Fenomene fizice și chimice.

1.4. Privește cu atenție cele 12 imagini următoare și scrie ce fenomen ilustrează și ce fel de fenomen este (fizic / chimic):

1.4.A. ...............................................1.4.B. ...............................................1.4.C. ...............................................1.4.D. ...............................................1.4.E. ...............................................1.4.F. ...............................................1.4.G. ...............................................1.4.H. ...............................................1.4.I. ...............................................1.4.J. ..............................................1.4.K. ..............................................1.4.L. ..............................................Exerciții - Proprietăţi fizice şi chimice.

1.5. Precizează felul proprietății: fizică sau chimică.

1.5.A. Piatra vânătă este solubilă în apă.

1.5.B. Lemnul are proprietatea de a putrezi.

1.5.C. Hârtia are proprietatea de a arde.

1.5.D. Fierul are proprietatea de a fi atras de magnet.

1.5.E. Dioxidul de carbon este un gaz incolor.

1.5.F. Cuprul are proprietatea de a cocli.

1.5.G. Sulful este izolator termic și electric.

1.5.H. Mercurul este lichid.

1.5.I. Ceața se formează prin condensarea vaporilor de apă din aer la suprafața pământului.

1.5.J. Gheața se topește în palmele copilului.VII.I.3. Test de autoevaluare - Chimia, știință a naturii

TEST1: Test de autoevaluare - Chimia, știință a naturii

1.6. Precizează ce fel de fenomene (fizice/chimice) sunt următoarele: 1p

a) Fierberea laptelui

b) Încălzirea cuprului

c) Coclirea cuprului

d) Contractarea aluminiului.


1.7. Completează următoarele afirmații: -1p

a) Solidificarea este trecerea unei substanțe ..... ....................................................

b) Condensarea este trecerea unei substanțe ..........................................................


1.8. Alege pentru următoarele afirmații ce reprezintă: corp/ substanță -1p

a) Laptele dintr-o sticlă

b) Apa unui lac

c) Clanța de fier

d) Aerul de la munte.


1.9. Scrie o proprietate fizică și chimică pentru: -2p

a) Fier

b) Oxigen

c) Cupru

d) Magneziu


1.10. Desenează o eprubetă și un pahar Erlenmeyer. -1p


1.11. Urmărește imaginile următoare și găsește ce reguli de protecție a muncii au fost încălcate: -1p

a)b)
1.12. Ce riscuri au următoarele substanțe: -1p

a) O substanță inflamabilă

b) O substanță caustică


Oficiu -2pClasa VII - Cap.II. - Substanțe. Amestecuri de substanțe.

VII.II.1. Probleme rezolvate - Substanțe. Amestecuri de substanțe.

Problemă model - Substanțe pure și amestecuri de substanțe.

2.1. Din 800g sare grunjoasă se obține 700g sare pură. Calculați puritatea zăcământului și procentul impurităților.

800g sare impură..................700g sare pură

100 g sare impură..................x g sare pură

Problemă model - Substanțe pure și amestecuri de substanțe.

2.2. Dă câte 3 exemple de substanțe pure, amestecuri omogene și eterogene.

Problemă model - Substanțe pure și amestecuri de substanțe.

2.3. Identifică tipul amestecului din tabel.

Problemă model - Filtrarea.

2.4. Tudor are la dispoziție următoarele instrumente: spirtieră cu trepied și sită de azbest, magnet, pâlnie cu filtru, pahare, baghetă, pâlnie cu robinet.

Ce echipament este necesar pentru a extrage fiecare substanță enumerată în coloana 2? Scrie răspunsurile în tabel.

Problemă model - Concentrația procentuală de masă.

2.5. Să calculăm concentrațiile soluțiilor de la experimentul 10.

Deci, toate soluțiile de piatră vânătă care au concentrații mai mari de 17,14% sunt soluții suprasaturate, la temperatura camerei de 20°C.

Problemă model cu concentrația procentuală de masă

2.6. Determinarea masei de substanță dizolvată (md) când se dă masa soluției (ms) și concentrația acesteia (c)

Mama a preparat 400g sirop de concentrație 30%. Eu doresc să știu ce cantitate de zahăr, respectiv de apă a folosit mama.

ms = 400g sirop

c = 30%

md = ?

mapă = ?Problemă model cu concentrația procentuală de masă

2.7. Aflarea masei de soluție când se dă masa dizolvantului (md) și concentrația(c).

Maria dorește să prepare o saramură de concentrație 20%. Ea are la dispoziție 2kg de sare. Ce cantitate de saramură a obținut și câtă apă a folosit?

c = 20%

md = 2kg sare

ms =?

mapă = ?


Problemă model cu concentrația procentuală de masă

2.8. Calculează masa de apă care trebuie evaporată din 30g soluție de sare de concentrație 10% pentru a ajunge la o concentrație de 30%. Știind că solubilitatea sării de bucătărie (clorură de sodiu) este de 36 g la 100g apă, precizează tipul celor două soluții, a celei inițiale și a celei finale.

ms1 = 30 g sol. sare

c1 = 10%

c2 = 30%

m apă evaporată =?

Deci, prima soluție este diluată, întrucât conține o cantitate mult mai mică decât solubilitatea ei.


Deci, a doua soluție este suprasaturată, întrucât conține o cantitate mai mare decât solubilitatea ei.Problemă model cu concentrația procentuală de masă

2.9. Se amestecă 300g sirop de concentrație 20% cu 400g sirop de concentrație 30%. Ce concentrație va avea soluția obținută?

ms1 = 300 g sol. de zahăr

c1 = 20%

ms2 = 400 g sol. de zahăr

c2 = 30%

c = ?%Problemă model cu concentrația procentuală de masă

2.10. Ce cantitate de apă trebuie adăugată la 80g soluție 40% de sare pentru a o dilua la 20% ?

ms1 = 80 g sol. de zahăr

c1 = 40%

c2 = 20%

mapă adăugată = ?


Problemă model cu concentrația procentuală de masă

2.11. Determină relația de legătură între solubilitatea (s) a unei substanțe și concentrația (c) a soluției saturate a acesteia.

La mapă = 100 g apă avem md = s

ms = md + mapă = s + 100VII.II.2. Exerciții - Substanțe. Amestecuri de substanțe.

Exerciții - Metodele de separare a amestecurilor

2.12. Lucian dorește să separe un amestec de sare, nisip și pilitură de fier în trei substanțe solide separate. El a parcurs următorii pași:

 • A împrăștiat amestecul pe o coală de hârtie și a trecut un magnet pe deasupra lor.
 • A pus restul amestecului într-un pahar și a adăugat apă.
 • A filtrat amestecul de apă.

A reușit Lucian să separe amestecul inițial în trei substanțe solide când a finalizat acești trei pași? Explică răspunsul tău.

Exerciții - Metodele de separare a amestecurilor

2.13. Daniela dorește să separe un amestec de apă cu ulei.

Ea folosește următoarea instalație:

a) Denumește ustensilele folosite în acest experiment.

b) Ce fel de amestec formează apa cu uleiul?

c) Ce lichid a curs în pahar după deschiderea robinetului? Explică răspunsul.

Exerciții - Soluțiile apoase şi Dizolvarea.

2.14. Patru pahare identice conțin fiecare câte 100 mL de apă. Se adaugă 10 g de zahăr în fiecare pahar.Tabelul prezintă informații despre fiecare pahar.

Aranjează paharele în funcție de viteza de dizolvare a zahărului, de la cel mai rapid la cel mai lent. Explică răspunsul!

Exerciții recapitulative - Substanțe pure și amestecuri de substanțe

2.15. Indică metoda de separare a componentelor următoarelor amestecuri și precizează felul amestecului:

a) Sirop

b) Apă cu pietricele

c) Spirt

d) Apă cu pulbere de carbon

e) Apă cu petrol

f) Saramură

g) Apă cu praf de cretă

h) Apă cu mercur

i) Apă cu pilitură de cupru

j) Tinctură de iod

k) Apă cu scoici


2.16. Precizează metoda de separare pentru următoarele aplicații:

a) Extragerea zahărului din trestia de zahăr.

b) Separarea zațului de cafea.

c) Obținerea apei potabile.

d) Separarea componentelor din petrol în rafinăriile petrochimice.

e) Extragerea sării din apa de mare.

f) Separarea oxigenului de azot din aerul atmosferic.


2.17. Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F) la următoarele afirmații:

a) Dizolvarea unei substanțe într-un solvent este un fenomen chimic.

b) Soluția saturată conține o cantitate de dizolvat egală cu solubilitatea ei, la temperatură normală.

c) Dizolvantul este componenta în cantitate mai mare dintr-o soluție.

d) Dizolvantul se mai numește solvat.

e) Când se evaporă apa dintr-o soluție, se evaporă și dizolvatul.

f) O soluție se poate concentra prin adăugare de dizolvat.

g) O soluție se poate concentra prin adăugare de apă.

h) Concentrația procentuală de masă reprezintă cantitatea de substanță dizolvată în 100 g apă.


2.18. Scrieţi cele două componente şi denumirea lor pentru următoarele soluţii:

a) Ser fiziologic.

b) Oțel.

c) Sirop.

d) Limonadă.

e) Ceață.

f) Spirt.

g) Fum.

h) Aer.


2.19. Completează următoarele afirmații:

a) Soluțiile care conțin mai multă cantitate de dizolvat decât solubilitatea acestuia la temperatura dată se numesc………………………………….

b) Soluțiile diluate conțin o masă …………….de dizolvat.

c) Cu creşterea temperaturii, ………….. solubilitatea substanţelor solide.

d) Piatra vânătă este o substanță ………… solubilă în apă, iar fierul este o substanță………………….în apă.

e) ………………. este amestecul omogen de substanțe obținut în urma dizolvării.

f) Solvatul este componenta unei soluții în cantitate mai .....................


2.20. O soluție de piatră vânătă are concentrația procentuală de 30% și conține 20 g apă. Ce cantitate de piatră vânătă conține această soluție?


2.21. 50 g soluție de apă oxigenată are concentrația procentuală de 12% . Ce cantitate de perhidrol este dizolvată în apă ? Dacă se adaugă 30 g soluție de apă oxigenată de concentrație 3%, care este concentrația soluției obținute? Am concentrat soluția inițială sau am diluat-o?


2.22. O saramură de concentrație 10% conține 40 g sare. O altă saramură de concentrație 40% conține 80 g sare. Ce concentrație are saramura obținută prin amestecarea celor două soluții?VII.II.3. Test de autoevaluare - Substanțe. Amestecuri de substanțe.

TEST1: Test de autoevaluare - Substanțe. Amestecuri de substanțe.

2.23. Precizaţi în dreptul fiecărei afirmaţii ce fel de amestec (omogen sau eterogen) reprezintă și scrieţi metoda de separare a componentelor. -2p

a) Soluție de piatră vânătă

b) Apă cu mercur

c) Apă cu pulbere de cretă

d) Apă cu alcool


2.24. Denumește o aplicație a cristalizării/distilării/filtrării/decantării. -1p


2.25. Scrieţi cele două componente şi denumirea lor pentru următoarele soluţii: -1p

a) Tinctură de iod

b) Ceață

c) Ser fiziologic

d) Oțel


2.26. Completează definiția: -1p

a) Soluția este ………………………………………………………………

b) Dizolvantul este ………………………………………………………..

c) Soluția suprasaturată este soluție care conține o cantitate…………………….

d) Soluția diluată………………………………………………………….


2.27. Problemă model: Ce concentrație are o soluție obținută prin dizolvarea a 20g sodă în 140g apă? Dacă adăugăm 30 g apă care este noua concentrație a soluției obținute? -3p

Oficiu -2pClasa VII - Cap.III. - Atomul.

VII.III.1. Probleme rezolvate - Atomul.

Problemă model - Element chimic.

3.1. Scrie cei trei izotopi ai oxigenului, știind că au câte 8 electroni și că primul are 8 neutroni, al doilea cu 1 neutron mai mult decât primul și cel de-al treilea are cu un neutron mai mult decât al doilea.

Rezolvare:Problemă model - Element chimic.

3.2. Completează datele lipsă din următorul tabel:Rezolvare:

Problemă model – Masa atomică. Mol de atomi.

3.3. Cât este masa ce conține 4 moli de atomi de neon (A = 20 g/mol) ?

Rezolvare:

Putem afla masa ori cu regula de trei simplă, ori cu formula numărului de moli:

Problemă model – Masa atomică. Mol de atomi.

3.4. Câți moli de atomi sunt cuprinși în 11,2 g de Fe (AFe =56 g/mol ) ?

Rezolvare:

Problemă model – Masa atomică. Mol de atomi.

3.5. Ce masă au 2moli de Cu (ACu =64) ?

Rezolvare:

m = υ ∙ A = 2 ∙ 64 = 128 g Cu

Problemă model – Masa atomică. Mol de atomi.

3.6. Câți atomi se găsesc în 16g S(AS=32) ?

Rezolvare:


 • Întâi aflăm nr. de moli cuprinși în 16g S:
 • Transformăm nr. de moli în nr de atomi, cu regula de trei simplă:
Problemă Model - Învelișul de electroni.

3.7. Reprezintă structura atomului de

Rezolvare:

 • În mijloc reprezentăm nucleul cu protoni ( Z = 17 = nr. p+) și neutroni ( N = A - Z = 35- 17 = 18 = nr. n0)

 • În jurul nucleului reprezentăm:

  • stratul 1 = K, cu maxim 2ē
  • stratul 2 = L, cu max 8ē
  • stratul 3 = L, cu 7ē.
 • În total trebuie să avem 17 ē, întrucât Z = 17 = nr. electroni din învelișul electronic.

 • Straturile neocupate cu electroni nu se mai desenează.
Problemă Model - Învelișul de electroni.

3.8. Reprezintă structura atomului de

Rezolvare:

 • În mijloc reprezentăm nucleul cu protoni ( Z = 13 = nr. p+) și neutroni ( N = A - Z = 27 - 13 = 14 = nr. n0)

 • În jurul nucleului reprezentăm:

  • stratul 1 = K, cu maxim 2ē
  • stratul 2 = L, cu max 8ē
  • stratul 3 = L, cu 3ē.
 • În total trebuie să avem 13 ē, întrucât Z = 13 = nr. electroni din învelișul electronic.

 • Straturile neocupate cu electroni nu se mai desenează.VII.III.2. Exerciții - Atomul.

Exerciții - Element chimic.

3.9. Completați pe caiet tabelul după modelul carbonului:

Exerciții - Element chimic.

3.10. Utilizând noțiunile învățate, completează tabelul de mai jos, cu referire la compoziția diferiților atomi, după modelul magneziului.

Exerciții - Învelișul de electroni.

3.11. Alege varianta corectă:

3.11.A. Nr. maxim de electroni de pe stratul L este:

a) 8;

b) 2;

c) 18;

d) 12.


3.11.B. Are configurație stabilă de dublet:

a) magneziu;

b) sulf;

c) heliu;

d) calciu.


3.11.C. Atomul căruia îi lipsesc 2 electroni pentru a avea configurația stabilă de octet pe stratul L:

a) Este fosfor;

b) Are Z = 8;

c) Are 6n0;

d) Are A = 31.


3.11.D. Un element chimic are Z = 5 și A = 11. Este adevărat că:

a) Are structură stabilă;

b) Are 16electroni;

c) Are 11protoni;

d) Are 3 ē pe ultimul strat.


3.11.E. Energia straturilor electronice:

a) Crește de la nucleu spre exterior;

b) Crește de la exterior spre nucleu ;

c) Este aceeași pt fiecare strat;

d) Crește cu sarcina nucleară.3.12. Un element X (necunoscut) are pe stratul M 5 ē.Care este nr atomic al acestui element?


3.13. Elementul cu nr. de masă 27 are 3 ē pe stratul M. Determină nr. atomic și nr. neutronilor.


3.14. Ce sarcină nucleară are atomul elementului căruia îi lipsesc 2 ē pentru a avea structura electronică a gazului rar Ar cu Z = 18?


3.15. Urzica conține o mare cantitate de fier(100mg fier la 100g plantă). Dacă necesarul zilnic de fier pt un adult este de 10mg, ce cantitate de urzici trebuie consumată pt a asigura necesarul zilnic de fier? Câți moli de atomi și câți atomi se găsesc în 10mg de fier?


3.16. Câți electroni se găsesc în 3g C cu AC = 12 ?


3.17. Completează spațiile libere din tabel:

Exerciții recapitulative - Atomul.

3.18. Completează următoarele afirmații:

a) Atomul este o particulă ……………………din punct de vedere electric.

b) Numărul atomic…….arată nr. de ……………………din învelișul electronic și nr. de ………………….din nucleu.

c) Numărul de masă……..ne arată suma dintre nr. …………….și nr………………….

d) Numărul maxim de ē de pe un nivel energetic este dat de formula:

e) Energia straturilor ......................... de la primul strat din jurul nucleului spre exterior. Aceasta este și ordinea de .................................. a electronilor pe straturi.

f) Învelișul electronic are o structură stratificată, fiind format din șapte straturi (nivele) concentrice nucleului și numerotate de la nucleu către exterior cu ……………………. sau cu litere începând de la litera ……………………..

g) Un mol de atomi reprezintă cantitatea, în grame, dintr-o substanţă simplă care conţine …………………… de atomi.

h) Un mol de atomi reprezintă o cantitate, în grame, dintr-un element, egală ca valoare numerică cu ………………………………………… a elementului chimic.

i) ............................. sunt speciile de atomi cu același Z, dar cu A diferit.

j) Elementul chimic reprezintă totalitatea atomilor care au același ……………………..


3.19. Completează următoarea schemă:
3.20. Completați pe caiet tabelul următor:
3.21. Câți moli de atomi sunt conținuți în 40 g de carbon (AC =12 g/mol)?


3.22. Câți atomi se găsesc în 93g fosfor (AP = 31)?


3.23. Reprezintă structura atomului de
3.24. Alege varianta corectă: Nr. maxim de electroni de pe stratul M este:

a) 8;

b) 2;

c) 18;

d) 12.


3.25. Care atom are configurație stabilă de octet:

a) magneziu;

b) fluor;

c) neon;

d) sodiu.


3.26. Un element chimic are 11 protoni și 12 neutroni.

a) Determină numărul lui atomic și numărul lui de masă.

b) Reprezintă structura acestui atom.

c) Află numărul de moli conținuți în 115 g .

d) Află din Sistemul periodic ce element chimic reprezintă.


3.27. Recunoaște elementele cu următoarea structură electronică:

a) 1(K):2 ē, 2(L) :8 ē; 3(M) : 2 ē.

b) 1(K):2 ē, 2(L) :8 ē; 3(M) : 6 ē.

c) 1(K):2 ē, 2(L) :8 ē; 3(M) : 4 ē.

d) 1(K):2 ē, 2(L) :5 ē .VII.III.3. Test de autoevaluare - Atomul.

Test de autoevaluare - Atomul.

3.28. Scrie cei trei izotopi ai carbonului(C) știind că au câte 6 protoni și că primul are 6 neutroni, iar cel de-al doilea are cu 1 neutron mai mult decât primul, iar cel de-al treilea are cu doi neutroni mai mult decât primul. –1,5p


3.29. Câți atomi de fosfor (P) sunt conținuți în 124 g, știind că masa atomică a fosforului este 31? –1,5p


3.30. Completează următorul tabel: -1,5p
3.31. Reprezintă structura atomului de sulf cu Z=16 si A=32. -1,5p


3.32. Recunoaște, folosind Sistemul periodic, elementele cu următoarea structură electronică:

a) 1(K):2 ē, 2(L) :8 ē; 3(M) : 2 ē. - 0,5p

b) 1(K):2 ē, 2(L) :8 ē; 3(M) : 6 ē. - 0,5p.


3.33. Care atom are configurație stabilă de octet: -1p

a) bor;

b) siliciu;

c) argon;

d) magneziu.


Oficiu -2pClasa VII - Cap.IV. - Tabelul periodic al elementelor

VII.IV.1. Probleme rezolvate - Tabelul periodic al elementelor

Problemă Model - Relația dintre structura atomului și poziția sa în Sistemul periodic.

4.1. Un element are pe stratul 3(M)-6 electroni. Stabilește structura atomului și poziția acestuia în Sistemul periodic.

 • Desenăm în mijloc nucleul.

 • Urmează învelișul electronic punând pe stratul 1(K) : 2 ē, 2 (K) : 8 ē și 3(M) : 6 ē.

 • Numărăm toți electronii = 16, deci Z = 16 = nr. ē = nr. p+ (îi punem în nucleu)

 • Acest atom având 6 ē pe ultimul strat înseamnă că se află în grupa VIA (16).

 • Acest atom având 3 straturi înseamnă că se află în perioada a 3-a.

 • Căutăm în Sistemul periodic și vedem că este vorba de elementul S cu A=32. Calculăm nr. n0 : N = A – Z = 32 – 16 = 16 n0, pe care îi punem în nucleu.

Problemă Model - Relația dintre structura atomului și poziția sa în Sistemul periodic.

4.2. Un element are Z = 15 și A = 31. Reprezintă structura atomului și poziția lui în Sistemul periodic.

 • Reprezentăm structura atomului.

Z = 17 = nr. ē = nr. p+

N = A – Z = 31 – 15 = 16 n0

 • Urmează învelișul electronic punând pe stratul 1(K) : 2 ē, 2 (K) : 8 ē și 3(M) : 5 ē.

 • Nr.grupei = VA(15) = nr. ē pe ultimul strat.

 • Nr. perioadei = a 3-a = nr. de straturi.
VII.IV.2. Exerciții - Tabelul periodic al elementelor

Exerciții - Structura tabelului periodic

Observă Tabelul periodic și răspunde la următoarele întrebări :

4.3. Care dintre elementele H, Cu, Mg, C, I, Na fac parte din perioada a 3-a?


4.4. Care este legea după care s-a stabilit poziția elementelor în acest Tabel?


4.5. Denumește metalele alcaline și nemetalele din grupa a VII A .


4.6. Care este poziția în Sistemul periodic al următoarelor elemente: H, K, O, Al, F, Cu ?


4.7. Completează spațiile libere:

a) Savantul rus .............................. aranjează unele sub altele elemente cu .....................................................................

b) Același șir orizontal cuprinde ................................ în ordinea ...................... a ..................................................

c) Tabelul periodic conține un nr. de ........coloane, numite................... și un nr. de........șiruri, numite...............................

Exerciții recapitulative - Tabelul periodic al elementelor

4.8. Completează următoarele afirmații:

a) Cele 7 șiruri orizontale din tabel se numesc ........................

b) Perioadele sunt notate cu litere ..........................................

c) Fiecare perioadă se termină cu un .......................................

d) Coloanele verticale din tabelul periodic, care conțin elemente ale căror atomi conțin același număr de electroni pe .................................................. și care au proprietăți asemănătoare se numesc ..............................

e) Grupele sunt în număr de 18 și se clasifică în grupe .....................notate cu litere romane , urmate de litera .......și grupe........................notate cu litere romane, urmate de litera ........

f) Metalele sunt situate în Sistemul periodic ...............linia în zig-zag, iar nemetalele sunt .............față de linia în zig-zag.

g) Gazele rare, numite și gaze.................se află în grupa a ........A.

h) Legea periodicității spune că proprietățile fizice și chimice ale elementelor se repetă în mod periodic, în funcție de ..................................................


4.9. Un element are pe stratul 3(M)-3 electroni. Stabilește structura atomului și poziția acestuia în Sistemul periodic.


4.10. Un atom are structura din diagrama următoare. Care este poziția acestui element în Sistemul periodic?4.11. Completează tabelul următor:4.12. Despre următoarele elemente chimice cunoaștem anumite informații. Recunoaște ce caracter chimic au aceste elemente chimice (metal/nemetal):

a) Zincul este solid, alb-albăstrui, cu luciu, maleabil, ductil, conductor electric și termic, insolubil în apă, formează cu cuprul aliajul numit alamă.

b) Azotul este un gaz incolor, inodor, insipid, nu întreține arderea, izolator electric și termic, puțin solubil în apă și se găsește în aerul atmosferic.


4.13. Asociază numărul de ordine al elementelor din coloana A cu litera corespunzătoare configurației electronice potrivite din coloana B și scrie-le în coloana C.4.14. Precizează care dintre afirmațiile următoare sunt adevărate (A), respectiv false (F):

a) Elementele din aceeași perioadă au proprietăți chimice asemănătoare.

b) Elementele chimice ai căror atomi au același număr de straturi în curs de copletare se găsesc în aceeași perioadă.

c) Elementele din grupa 1-a au toate caracter metalic.

d) Numărul de masă indică numărul nucleonilor din nucleul atomului respectiv.

e)f) Grupa este coloana care conține elemente chimice cu proprietăți chimice asemănătoare.

g) În grupa a 17-a (VII A) elementele chimice se găsesc în toate cele trei stări de agregare.

h) Metalele din grupa a 2-a se numesc metale alcaline.

i) Oxigenul este metal.

j)k)
4.15.a) Numărul atomic este .................

b) Numărul de masă este...............

c) Numărul de protoni este..............

d) Numărul de neutroni este.............

e) Numărul de electroni este...........

f) Configurația lui electronică este..............................

g) Face parte din perioada a.........

h) Face parte din grupa principală a.........

i) Are caracter chimic.............................

j) Numărul de atomi de clor din 270 g de aluminiu este..............................

k) Numărul de moli de atomi din 20 kg de aluminiu este............................

l) Numărul de moli în care se găsesc 24,88 ∙ 1023 atomi de aluminiu este..........VII.IV.3. Test de autoevaluare - Tabelul periodic al elementelor

Test de autoevaluare - Tabelul periodic al elementelor

4.16. Completează spațiile libere astfel încât afirmațiile să fie adevărate: -1,5p

a) În Sistemul periodic...........................................................ale elementelor se repetă în mod periodic în funcție.............................

b) Perioadele sunt...............................și se termină fiecare cu un ......................................

c) Grupele sunt ............................................care conțin elemente chimice cu ................................asemănătoare.

4.17. Completează următorul tabel: -5p4.18. Despre următoarele elemente chimice cunoaștem anumite informații. Recunoaște ce caracter chimic au aceste elemente chimice (metal/nemetal): -1,5p

a) Magneziul este solid, argintiu, cu luciu, maleabil, ductil, conductor electric și termic, insolubil în apă, formează cu aluminiul și cuprul aliajul numit duraluminiu folosit la construcția avioanelor și rachetelor. Compuși ai magneziului, în principal oxidul de magneziu, sunt utilizați ca material refractar pentru cuptoarele din industria siderurgică - la producerea fontei și oțelului, industria metalelor neferoase, a sticlei și a cimentului. Oxidul de magneziu și alți compuși sunt de asemenea utilizați în agricultură (ca fertilizatori), chimie și industria construcțiilor.

b) Sulful este solid, de culoare galbenă, insolubil în apă, dar solubil în sulfura de carbon, benzen, toluen sau petrol, are densitate mai mare decât a apei, este izolator termic și electric, este casant (de duritate mică) și la încălzire, sulful se topește ușor la 112-119°C. Sulful este indispensabil în fabricarea a numeroase substanțe și materiale: cauciuc și ebonită, prin vulcanizare, acid sulfuric, praf de pușcă, artificii, medicamente, conservanți, chibrituri etc.

Oficiu -2pClasa VII - Cap.V. - Ioni și molecule

VII.V.1. Probleme rezolvate - Ioni și molecule

Problemă Model - Formarea ionilor

5.1. Ce atom este izoelectronic (are structură electronică identică ) cu ionul de sodiu?

Rezolvare:

Ionul de sodiu prin cedarea unui electron rămâne cu 10 ē și va avea octet pe stratul L. Folosind Sistemul periodic observ că gazul rar, Neon are Z = 10 și deci 10 electroni repartizați exact ca ionul de sodiu: pe stratul 1(K) :2 ē și pe 2(L) : 8 ē, deci sunt izoelectronici.Problemă Model - Formarea ionilor

5.2. Ce atom este izoelectronic cu ionul de clor?

Rezolvare:

Prin acceptarea unui electron ionul de clor va avea 18 ē.

Privind în Sistemul periodic, observ că gazul rar Argon(Ar) are Z =18, cu aceeași configutație electronică cu ionul de clor : 1(K) :2 ē, 2(L):8 ē și 3(L): 8 ē.Problemă Model - Formarea compușilor ionici

5.3. Modelează formarea compusului ionic dintre potasiu și sulf ?


Rezolvare:

Pentru a obține un compus ionic, neutru din punct de vedere electric, trebuie să avem doi atomi de potasiu care să cedeze împreună doi electroni atomului de sulf.

Problemă Model - Valența

5.4. Se dau următoarele elemente chimice: Na (Z = 11), Al (Z = 13), O (Z =8) și F (Z = 9). Modelează compușii ionici care îi pot forma aceste elemente chimice și determină valențele lor.

Rezolvare:

 • Întâi aflăm grupele principale (nr. electronilor de valență) ale celor patru elemente scriind configurația electronică a acestora :

  • Na (Z = 11) : 1(K) :2 ē, 2(L) : 8 ē, 3 (M) : 1 ē , deci are un electron de valență, fiind în grupa I A.

  • Al (Z = 13) : 1(K) :2 ē, 2(L) : 8 ē, 3 (M) : 3 ē , deci are trei electroni de valență, fiind în grupa III A.

  • O (Z = 8) : 1(K) :2 ē, 2(L) : 6 ē , deci are șase electroni de valență, fiind în grupa VIA.

  • F (Z = 9) : 1(K) :2 ē, 2(L) : 7 ē , deci are șapte electroni de valență, fiind în grupa VIIA.

 • În funcție de numărul electronilor de valență scriem procesul de ionizare al acestor atomi. Cei care au un număr mic de electroni pe ultimul strat ( maxim trei ), vor ceda acești electroni, rămânând cu configurația stabilă a penultimului strat.

Atomii care au un număr mare de electroni de valență, vor accepta electroni pentru a avea octet pe ultimul strat ( 8 – nr. grupă).

 • Modelăm formarea compușilor ionici astfel încât numărul sarcinilor pozitive să fie egal cu numărul sarcinilor negative :


Problemă Model - Valența

5.5. Modelează formarea moleculei dintre hidrogen, H (Z = 1) și sulf, S (Z = 16).

Rezolvare:

 • Întâi aflăm numărul electronilor de valență ale celor două elemente scriind configurația electronică a acestora :

  • H (Z = 1) : 1(K) :1 ē, deci are un electron de valență.

  • S (Z = 16 ) : 1(K) :2 ē, 2(L) : 8 ē, 3 (M) : 6 ē , deci are șase electroni de valență.

 • Știind electronii de valență ai celor doi atomi, obser€văm că doi atomi de H trebuie să pună fiecare în comun câte un electron, astfel încât sulful să ajungă la octet și hidrogenul la dublet.

H este monovalent (are valența I) deoarece pune în comun un electron.

S este divalent (are valența II) deoarece pune în comun doi electroni.VII.V.2. Exerciții - Ioni și molecule

Exerciții recapitulative - Ioni și molecule

5.6. Completează următoarele afirmații:

a) Ionii sunt particule încărcate cu ………………………………….. provenite din atomi sau grupe de atomi, prin cedare sau acceptare de unul sau mai mulți …………………….

b) Nucleul ionului format este ………………..cu cel al atomului din care provine.

c) Ionii și atomii care au același număr de electroni se numesc …………………………

d) Valența egală cu numărul electronilor cedați sau acceptați se numește …………………..

e) Metalele au caracter electrochimic ………………………………….

f) Nemetalele au caracter electrochimic ………………………………..

g) Gazele rare sunt zerovalente, deoarece ele deja au structură stabilă de .................. sau ...............pe ultimul strat și nu formează .....................................................................

h) Metalele din grupele principale au valența egală cu ……………………………………

i) Nemetalele au valența egală cu …………………………………………………………………………….

j) Moleculele se formează prin……………………………………………….de electroni, între elemente cu același……………………chimic.

k) Compușii ionici și moleculele sunt ……………………..din punct de vedere electric.

l) Anionii sunt ioni………………., iar cationii sunt ioni……………………..


5.7. Ce atom este izoelectronic (are structură electronică identică) cu ionul de aluminiu? Consultă Sistemul periodic.


5.8. Modelează formarea compusului ionic dintre magneziu și brom. Consultă Sistemul periodic.


5.9. Se dau următoarele elemente chimice: Mg(Z = 12), Al(Z = 13), S(Z =16) și Cl(Z = 17). Modelează compușii ionici care îi pot forma aceste elemente chimice și determină valențele lor.


5.10. Modelează formarea moleculelor de brom(Br2) și acid bromhidric(HBr). Consultă Sistemul periodic.


5.11. Modelează formarea moleculelor de hidrogen, apă, amoniac și metan și apoi calculează masa lor moleculară. Consultă Sistemul periodic.


5.12. Scrie în dreptul fiecărei substanțe ce fel de substanță este simplă(metal/nemetal) sau compusă(compus ionic/molecular):

a) Na

b) AlBr3

c) P

d) SOVII.V.3. Test de autoevaluare - Ioni și molecule

Test de autoevaluare - Ioni și molecule

5.13. Scrie în dreptul fiecărei substanțe ce fel de substanță este : simplă (metal/nemetal) sau compusă (compus ionic/molecular): -1p

a) Al

b) MgCl2

c) S

d) CO2


5.14. Se dă gazul rar argon (Ar) cu Z=18 și atomul de sulf cu Z=16. -1p

a) Arată formarea ionului de sulf.

b) Este izoelectronic argonul cu ionul de sulf ?


5.15. Asociază speciile chimice din coloana A cu cele din coloana B: -1p
5.16. Se dau următoarele elemente chimice: K (G = IA), Al (G =IIIA), I (G = VIIA) și O (G = VIA) . Modelează compușii ionici formați de aceste elemente chimice și determină valențele elementelor din acești compuși. -2p


5.17. Modelează formarea moleculelor de fluor și amoniac și determină valențele elementelor din acești compuși.-2p


5.18. Calculează masa moleculară a metanului. -1p


Din oficiu -2pClasa VII - Cap.VI. - Substanțe chimice.

VII.VI.1. Probleme rezolvate - Substanțe chimice.VII.VI.2. Exerciții - Substanțe chimice.

Temă - Oxizii.

6.1. Scrie formula următorilor oxizi și ce fel de oxid este(metalic/nemetalic):

a) Oxid de magneziu

b) Pentaoxid de diazot

c) Oxid de potasiu

d) Dioxid de sulf

6.2. Scrie denumirea următorilor oxizi și ce fel de oxizi sunt:

a) Cl2O7

b) P2O3

c) Ag2O

d) CuO

Temă - Bazele.

6.3. Scrie formula următorilor hidroxizi:

a) Hidroxid de magneziu

b) Hidroxid de sodiu

c) Hidroxid de zinc

d) Hidroxid de aluminiu

6.4. Scrie denumirea următorilor hidroxizi:

a) KOH

b) Mg(OH)2

c) Cu(OH)2

d) Fe(OH)2

Temă - Acizii.

6.5. Scrie formula următorilor acizi și spune felul acidului(hidracid/oxiacid):

a) acid iodhidric

b) acid sulfuric

6.6. Scrie denumirea următorilor acizi și spune felul acidului (hidracid/oxiacid):

a) HBr

b) H2S

c) H2CO3

d) H3PO4

Temă - Sărurile.

6.7. Scrie formula următoarelor săruri și spune felul lor, adică provenite de la un hidracid/oxiacid:

a) iodură de zinc

b) fosfat de calciu

6.8. Scrie denumirea următoarelor săruri și spune felul lor:

a) KBr

b) Na2S

c) Ag2CO3

d) AlPO4

Exerciții recapitulative - Substanțe chimice

6.9. Scrie formulele următoarelor substanțe compuse și precizează pentru fiecare ce fel de substanță compusă este (oxid/bază/acid/sare):

a) Oxid de magneziu

b) Acid fosforic

c) Fosfat de sodiu

d) Dioxid de sulf

e) Hidroxid de argint

f) Iodură de magneziu

g) Oxid de cupru I

h) Sulfat de zinc

i) Pentaoxid de diiod

j) Acid sulfhidric

k) Acid sulfuric

l) Trioxid de sulf

m) Azotat de calciu


6.10. Scrie denumirea următoarelor substanțe și precizează pentru fiecare ce fel de substanță compusă este (oxid/bază/acid/sare):

a) Br2O7

b) Ag2O

c) H2SO3

d) Zn(OH)2

e) Fe2S3

f) Mg3(PO4)2

g) HF

h) HNO3

i) MgI2

j) Al2(CO3)3

k) K2S

l) Na2O

m) Ca(OH)2VII.VI.3. Test de autoevaluare - Substanțe chimice.

Test de autoevaluare - Substanțe chimice

6.11. Scrie formulele următoarelor substanțe compuse și precizează pentru fiecare ce fel de substanță compusă este: -12x0,25p=3p

a) Oxid de sodiu

b) Acid bromhidric

c) Fosfat de calciu

d) Dioxid de carbon

e) Hidroxid de mercur

f) Clorură de aluminiu

g) Oxid de fier II

h) Sulfură de potasiu

i) Heptaoxid de difluor

j) Acid sulfuric

k) Acid clorhidric

l) Bromură de argint


6.12. Scrie denumirea următoarelor substanțe și precizează pentru fiecare ce fel de substanță compusă este (oxid/bază/acid/sare): -12x0,25p=3p

a) P2O3

b) CaO

c) H2S

d) Cu(OH)2

e) K2S

f) Na3PO4

g) HI

h) H2CO3

i) ZnCl2

j) Al2(SO4)3

k) Ag2CO3

l) Al2O3


6.13. Calculează masa moleculară a unui compus chimic format de sodiu (Z=11) și oxigen (Z=8). -2p

a) Arată structura acestor atomi și poziția lor în Sistemul periodic.

b) Arată formarea acestui compus.

c) Calculează masa lui moleculară.


Din oficiu -2pClasa VII - Cap.VII. - Calcule pe baza formulei chimice

VII.VII.1. Probleme rezolvate - Calcule pe baza formulei chimice

Exemplu - Masă molară. Mol.

7.1. Masa moleculară a apei (H2O) este:

MH2O = 2 ∙ AH + 1 ∙ AO = 2 + 16 = 18

Exemplu - Masă molară. Mol.

7.2. Masa molară a fosfatului de magneziu: Mg3(PO4)2:

μ = 3 ∙ AMg + 2 ∙ AP + 8 ∙ AO = 3 ∙ 24 + 2 ∙ 31 + 8 ∙ 16 = 72 + 62 + 128 = 262 g/mol

Problemă model - Masă molară. Mol.

7.3. Calculează numărul de moli din 150 g de acid sulfuric (H2SO4).

m = 150 g

υ = ?

Rezolvare:

 • Se calculează masa molară a H2SO4 :

  • μ = 2 ∙ AH + 1 ∙ AS + 4 ∙ AO = 2 ∙ 1 + 1 ∙ 32 + 4 ∙ 16 = 98 g/mol
 • Se calculează numărul de moli:Problemă model - Masă molară. Mol.

7.4. Calculează masa a 10 moli de AlPO4.

υ = 10 moli

m = ?

Rezolvare:

 • Se calculează masa molară a AlPO4 :

  • μ = 1 ∙ AAl + 1 ∙ AP + 4 ∙ AO = 1 ∙ 27 + 1 ∙ 31 + 4 ∙ 16 = 27 + 31 + 64 = 122 g/mol
 • Se calculează masa din formula numărului de moli :


Exemplu - Calcule pe baza formulei chimice.

7.5. Pentru o substanță XaYbZc, raportul atomic este a : b : c

 • Acidul sulfhidric - H2S are raportul atomic:

  • H : S = 2 : 1
 • Acidul carbonic - H2CO3 are raportul atomic:

  • H : C : O = 2 : 1 : 3
 • Fosfatul de mercur - Hg3(PO4)2 are raportul atomic:

  • Hg : P : O= 3 : 2 : 8
Exemplu - Calcule pe baza formulei chimice.

7.6. Pentru o substanță XaYbZc, raportul atomic este aAX : bAY : cAZ

 • Acidul sulfhidric - H2S are raportul de masă:

  • AH : AS = 2 ∙ 1 : 1 ∙ 32 = 1 : 16
 • Acidul carbonic - H2CO3 are raportul de masă:

  • AH : AC : AO = 2 ∙ 1 : 1 ∙ 12 : 3 ∙ 16 = 2 : 12 : 48 = 1 : 6 : 24
 • Fosfatul de mercur - Hg3(PO4)2 are raportul de masă:

  • AHg : AP : AO = 3 ∙ 200 : 2 ∙ 31 : 8 ∙ 16 = 600 : 62 : 128 = 300 : 31 : 64

Exemplu - Calcule pe baza formulei chimice.

7.7. Pornind de la formula chimică, se calculează masa molară și apoi cu regula de trei simplă se calculează procentul fiecărui element component.

Pentru acidul carbonic - H2CO3:

μ = 2 ∙ AH + 1 ∙ AC + 3 ∙ AO = 2 + 12 + 48 = 62 g/mol

Dacă 62g H2CO3 conțin........2gH........12gC........ 48gO

Atunci 100g H2CO3 conțin ....xgH.........ygC..........zgOExemplu - Calcule pe baza formulei chimice.

7.8. Oxidul de fier III(Fe2O3) are raportul de masă AFe : AO = 7 : 3.

Calculează procentul fiecărui element component.

Adunăm 7gFe + 3 gO = 10 g de Fe2O3

Dacă în 10g Fe2O3 se găsesc ..........7gFe..........3gO

Atunci în 100g Fe2O3 se găsesc......xgFe.........ygO

Exemplu - Calcule pe baza formulei chimice.

7.9. Ce masă de oxigen se află în 248 g acid carbonic- H2CO3 ?

μ = 2 ∙ AH + 1 ∙ AC + 3 ∙ AO = 2 + 12 + 48 = 62 g/mol

Dacă 62g H2CO3 conțin........ 48gO

Atunci 248g H2CO3 conțin .....xgOExemplu - Calcule pe baza formulei chimice.

7.10. Ce masă de bromură de aluminiu- AlBr3 conține 20g de aluminiu ?

μ = 1 ∙ AAl + 3 ∙ ABr = 1 ∙ 27 + 3 ∙ 80 = 27 + 240 = 267 g/mol

Dacă 267g AlBr3 conține ............27g Al

Atunci xg AlBr3 conține...............20g AlProbleme recapitulative - Calcule pe baza formulei chimice

7.11. Știind formula acidului fosforic, determină:

a) Ce cantitate de acid fosforic este conținută de 3 moli de acid fosforic?

b) Raportul atomic al elementelor componente

c) Raportul de masă al elementelor componente

d) Compoziția procentuală de masă

e) Ce cantitate de oxigen este conținută de 3 moli de H3PO4?

f) Ce cantitate de H3PO4 conține 10 g de oxigen?

Rezolvare:

a)

 • Se calculează masa molară a H3PO4:

μ = 3 ∙ AH + 1 ∙ AP + 4 ∙ AO = 3 ∙ 1 + 1∙ 31 + 4 ∙ 16 = 3 + 31 + 64 = 98 g/mol

 • Se calculează masa din formula numărului de moli:


b) H3PO4 are raportul atomic:

H : P : O = 3 : 1 : 4


c) Raportul de masă al elementelor componente este:

AH : AP : AO = 3 : 31 : 64


d) Compoziția procentuală de masă:e)f)Probleme recapitulative - Calcule pe baza formulei chimice

7.12. Fierul formează trei oxizi cu oxigenul: oxid de Fe II (FeO), oxid de fier III (Fe2O3) și oxid fero-feric (Fe3O4). Determină formula unui oxid de fier cu masa molară 160 g/mol și care conține 70% Fe ?

Rezolvare:

 • Se scriu datele problemei:

  • μ = 160 g/mol

  • % Fe = 70%

 • Se calculează procentul de oxigen:

  • 100 – 70 = 30% O
 • Se împart procentele la masele atomice ale elementelor respective: • Rezultatele obținute se împart la cel mai mc dintre ele și astfel obținem numărul de atomi al elementului respectiv:


 • Formula chimică este: (FeO1,5)n

 • Calculăm n: • Formula chimică finală este: (FeO1,5)2 = Fe2O3

Probleme recapitulative - Calcule pe baza formulei chimice

7.13. Sărurile de magneziu sunt folosite ca îngrășăminte chimice pentru dezvoltarea armonioasă a plantelor. Determină formula unei sări de magneziu care are raportul masic: Mg : N : O = 6 : 7 : 24.

Rezolvare:

 • Scriem datele problemei

  • AMg : AN : AO = 6 : 7 : 24
 • Se împart rapoartele masice la masele atomice ale elementelor respective: • Rezultatele obținute se împart la cel mai mic dintre ele și astfel obținem numărul de atomi al elementului respectiv:


 • Sarea de magneziu care are acest număr de atomi este azotatul de magneziu cu formula: Mg(NO3)2.

Probleme recapitulative - Calcule pe baza formulei chimice

7.14. Calculează masa de fluorură de calciu din 420 g de amestec echimolar de fluorură de calciu și fluorură de magneziu.

Rezolvare:

 • Notăm datele problemei:

  • m = m1 + m2 = 420 g

  • υ1 = υ2 = υ

 • Calculăm masele molare ale celor două substanțe din amestec:

  • μ1 CaF2 = 1 ∙ ACa + 2 ∙ AF = 1 ∙ 40 + 2 ∙19 = 40 + 38 = 78 g/mol

  • μ2 MgF2 = 1 ∙ AMg + 2 ∙ AF = 1 ∙ 24 + 2 ∙19 = 24 + 38 = 62 g/mol

 • Se calculează masa din formula numărului de moli:Probleme recapitulative - Calcule pe baza formulei chimice

7.15. Ce cantitate de apă dizolvă 0,5 moli de hidroxid de sodiu pentru a obține o soluție cu o concentrație 40% ?

Rezolvare:

 • Notăm datele problemei:

  • mapă = ?

  • υ = 0,5 moli

  • c = 40%

 • Calculăm masa molară a NaOH:

  • μNaOH = 1 ∙ ANa + 1 ∙ AO + 1 ∙ AH = 1 ∙ 23 + 1 ∙ 16 + 1 ∙ 1 = 40 g/mol
 • Se calculează masa din formula numărului de moli: • Din formula concentrației scoatem masa soluției, ms:
VII.VII.2. Exerciții - Calcule pe baza formulei chimice

Exerciții recapitulative - Calcule pe baza formulei chimice

7.16. Calculează raportul atomic și raportul de masă al elementelor pentru sulfatul de aluminiu.


7.17. Calculează compoziția procentuală masică al elementelor din carbonatul de potasiu.


7.18. Calculează numărul de moli ce conține:

a) 40 g acid azotic.

b) 3 kg sulfură de aluminiu.

c) 0,5 cm3 clorură de calciu cu densitatea de 2,15 g/cm3.


7.19. Calculează masa a:

a) 12 kmoli de hidroxid de sodiu.

b) 5 kmoli de oxid de zinc.


7.20. Calculează numărul de molecule de iodură de sodiu din 2420 g de amestec echimolar de iodură de sodiu și iodură de mercur.


7.21. Calculează masa de zinc din 400 g amestec echimasic de bromură de zinc și clorură de zinc.


7.22. Determină formula unei sări de calciu care are raportul masic:

 • Ca : C : O = 10 : 3 : 12.

7.23. Azotul formează mulți oxizi cu oxigenul. Determină formula unui oxid de azot cu masa molară 46 g/mol și care conține 30% azot?VII.VII.3. Test de autoevaluare - Calcule pe baza formulei chimice

Test de autoevaluare - Calcule pe baza formulei chimice

7.24. Se dă oxidul de aluminiu. Determină: -3p

a) Raportul atomic al elementelor.

b) Raportul masic al elementelor.

c) Compoziția procentuală masică a elementelor.

Se dă: AAl = 27; AO = 16.


7.25. Calculează masa conținută în 5 kmoli de clorură de magneziu. -1p

Se dă: AMg = 24; ACl = 35,5.


7.26. Ce cantitate de oxigen este conținută în 530 kg carbonat de sodiu. -1p

Se dă: ANa = 23; AC = 12 ; AO = 16.


7.27. Ce masă are un amestec echimolar de 3 moli de acid sulfuric și 3 moli de acid fluorhidric? -1,5p

Se dă: AH = 1; AS = 32; AO = 16; AF = 19.


7.28. Determină formula unei sări de potasiu provenită de la un hidracid, care conține 71% potasiu și restul sulf. -1,5p


Din oficiu: -2p