Skip to main content

IV.3. Reacția de descompunere electrolitică.

Experiment

6. Descompunerea apei în hidrogen și oxigen

Materiale necesare: 2 eprubete, apă, electrolizor, chibrit, acid sulfuric diluat, baterie, mănuși chirurgicale, așchie de brad.

Atenție

Experiment demonstrativ efectuat numai de către profesor!

Acidul sulfuric este caustic ! Atenție când lucrezi cu surse de foc !

Descrierea experimentului:

  • Pune în electrolizor (vas de electroliză cu doi electrozi de grafit) apă și adaugă puțin acid sulfuric, pentru a o face conductoare (apa pură este izolatoare).
  • Umple cele două eprubete tot cu apă acidulată, ca în electrolizor și pune-le pe fiecare electrod, astfel încât să nu se verse apa din ele.
  • Leagă cei doi electrozi la o baterie și așteaptă până când în eprubete apa este înlocuită de două gaze.
  • Vino cu o așchie de brad care are câteva puncte incandescente deasupra eprubetei de la anod (electrodul pozitiv, legat la borna plus a bateriei). Ce observi ?
  • Vino cu un chibrit aprins deasupra eprubetei de la catod (electrodul negativ, legat la borna minus a bateriei). Ce observi ?
Observaţie

La anod s-a degajat oxigen, care aprinde așchia de brad cu puncte incandescente, iar la catod s-a degajat hidrogen, care arde în prezența oxigenului din aer cu o pocnitură.

Concluzia experimentului: