Skip to main content

IV.6. Calcule stoechiometrice.

IV.6.1. Calcule stoechiometrice cu concentrație procentuală.

Problemă rezolvată

1) Într-un vas avem 9066,67 g soluție de apă oxigenată 3%. Vasul se lasă descoperit și la lumină pentru a descompune apa oxigenată.

Se cere:

a) Câți litri de oxigen se degajă ?

b) Ce masă de apă rămâne în vas după descompunerea completă a apei oxigenate ?

Rezolvare:

 • Scriem reacția chimică și apoi o egalăm (scriem ecuația chimică):

  • 2H2O2 = 2H2O + O2

  • Aceasta se citește astfel: 2 moli de apă oxigenată se descompune în 2 moli de apă și 1 mol de oxigen.

 • Aflăm masa de apă oxigenată din soluția dată: • Citim datele problemei și subliniem substanțele care se dau și cele care se cer și le trecem sub substanțe:


 • Numai pentru substanțele subliniate, deasupra lor se notează masele molare înmulțite cu coeficienții respectivi din fața substanței.

  • Calculăm masa molară a H2O2 și a H2O :

  • μ H2O2 = 2 ∙ AH + 2 ∙ AO = 2 ∙ 1 + 2 ∙ 16 = 34 g/mol

  • μ H2O = 2 ∙ AH + 1 ∙ AO = 2∙ 1 + 1 ∙ 16 = 18 g/mol • Din proporțiile astfel obținute se calculează necunoscutele:


9066,67 g soluție H2O2 – 272 g H2O2 = 8794,67 g H2O din soluția inițială

Masa de apă rămasă în vas = 8794,67 g H2O din soluția inițială + 144 g H2O rezultată în urma reacției de descompunere = 8.938,67 g H2O


IV.6.2. Calcule stoechiometrice cu randament.

Problemă rezolvată

1) Varul (CaO) se obține prin descompunerea termică a calcarului (CaCO3). Calculează masa de CaO care se obține din 500 kg de calcar, dacă transformarea lui are loc cu un randament de 95%.

Rezolvare:

 • Determinăm masa de substanță transformată, folosind formula randamentului:


 • Calculăm masele molare ale CaCO3 și CaO:

  • μ CaCO3 = 1 ∙ ACa + 1 ∙ AC + 3 ∙ AO = 40 + 12 + 3 ∙ 16= 100 kg/kmol

  • μ CaO = 1 ∙ ACa + 1 ∙ AO = 40 + 16= 56 kg/kmol

 • Scriem datele problemei pe ecuația chimică și calculăm masa CaO obținută: