Skip to main content

VII.5. Descompunerea termică a calcarului – proces endoterm.

important

Carbonatul de calciu, CaCO3, numit și calcar sau piatră de var, prin încălzire la temperatură ridicată, se descompune în oxid de calciu (var stins) și dioxid de carbon, conform reacției:

Aplicații

Această reacție are aplicații la obținerea varului, folosit în construcții.

important

Reacțiile de descompunere termică sunt reacții endoterme care au loc cu absorbție de căldură. Căldura (Q) apare scrisă la reactanți (în partea stângă a reacției).

În cuptorul de var, carbonatul de calciu se transformă în oxid de calciu, denumit var nestins și dioxid de carbon, la o temperatură de 1200°C. Căldura necesară acestui proces se obține prin arderea cărbunelui, care este o reacție exotermă:

C + O2 = CO2 ↑ + Q

Calcar