Skip to main content

V.3. Electrizarea corpurilor.

În general corpurile din natură sunt neutre din punct de vedere electric, deoarece ele sunt formate din atomi, care la rândul lor, sunt neutri.V.3.1. Electrizarea prin frecare
Prin frecarea a două corpuri, acestea se electrizează și se încarcă cu sarcini electrice, pozitive sau negative.V.3.2. Electrizarea prin contact. Pendul electrostatic.Mai putem electriza un corp neutru prin contactul (atingerea) cu un corp deja electrizat.


V.3.3. Electrizarea prin influență.