Skip to main content

I.4. Materie. Corp. Substanță.

I.4.1. Materie.

Definiţie

Materia reprezintă tot ceea ce ne înconjoară.

Ea are două forme de existență:

• Substanță sau material.

• Câmp:

  • gravitațional (în jurul unei particule care are masă sau în jurul Pământului);
  • electrostatic (în jurul unui corp electrizat);
  • electric (în jurul unui circuit electric );
  • magnetic (în jurul unui magnet sau unui circuit electric);
  • electromagnetic (generării reciproce a câmpului electric și al celui magnetic).

I.4.2. Corp.

Definiţie

Corpul reprezintă porțiunea de materie cu formă proprie și volum propriu (bine determinat).

Exemple de corpuri: corpul omenesc, masa, scaun, casă, pahar cu lapte etc.

Corpurile sunt alcătuite din materie cu:

  • Compoziție (alcătuire) omogenă în toată masa sa numite substanțe (exemple: metale, apa, oxigenul, dioxidul de carbon, diamant, sare de bucătărie, piatra vânătă, azotul etc).
  • Compoziție eterogenă (care nu este la fel) numite materiale. De exemplu: lemn (conține celuloză, lignină, apă), hârtie(celuloză), ciment, beton, porțelan, granit, materiale plastice, sticlă etc.).

I.4.3. Substanță.

Definiţie

Substanța reprezintă acea formă de existenţă a materiei ce are o compoziţie omogenă în toată masa sa.

După proveniență substanțele pot fi:

  • Naturale: aur, diamant, cauciuc natural, sare, gaz metan, oxigen.

  • Artificiale (sintetice): cauciuc sintetic, mase plastice, medicamente, fire sintetice, detergenți, insecticide, îngrășăminte artificiale, sticlă, porțelan.


I.4.4. Aplică ce ai învăţat în legătură cu Materie-Corp-Substanţă.

Temă

1. Alege din următoarele enunțuri ce reprezintă fiecare: corp / substanță / material, după următorul model:

A. Cuiul: cuiul este un corp fiindcă are formă proprie și volum propriu.B. Fierul: fierul este o substanță fiindcă nu are formă proprie și poate lua mai multe forme: de cui, clanță, masă, scaun, dulap etc.C. Apa dintr-un pahar: .......................D. Aerul dintr-un balon: .....................E. Apa râului: ................................F. Lemnul: ....................................G. Ochelari: ...................................H. Cuburi de gheaţă: ............................I. Sarea de bucătărie: ..........................J. Sarea din solniţă: ...........................