Skip to main content

IV.5. Exerciții recapitulative - Tabelul periodic al elementelor.

Exerciții recapitulative - Tabelul periodic al elementelor

1. Completează următoarele afirmații:

a) Cele 7 șiruri (orizontale) din tabel se numesc ........................

b) Perioadele sunt notate cu litere ..........................................

c) Fiecare perioadă se termină cu un .......................................

d) Coloanele (verticale) din tabelul periodic, care conțin elemente ale căror atomi conțin același număr de electroni pe .................................................. și care au proprietăți asemănătoare se numesc ..............................

e) Grupele sunt în număr de 18 și se clasifică în grupe .....................notate cu litere romane , urmate de litera .......și grupe........................notate cu litere romane, urmate de litera ........

f) Metalele sunt situate în Sistemul periodic ...............linia în zig-zag, iar nemetalele sunt .............față de linia în zig-zag.

g) Gazele rare, numite și gaze.................se află în grupa a ........A.

h) Legea periodicității spune că proprietățile fizice și chimice ale elementelor se repetă în mod periodic, în funcție de ..................................................


2. Un element are pe stratul 3(M)-3 electroni. Stabilește structura atomului și poziția acestuia în Sistemul periodic.


3. Un atom are structura din diagrama următoare. Care este poziția acestui element în Sistemul periodic?4. Completează tabelul următor:5. Despre următoarele elemente chimice cunoaștem anumite informații. Recunoaște ce caracter chimic au aceste elemente chimice (metal/nemetal):

a) Zincul este solid, alb-albăstrui, cu luciu, maleabil, ductil, conductor electric și termic, insolubil în apă, formează cu cuprul aliajul numit alamă.

b) Azotul este un gaz incolor, inodor, insipid, nu întreține arderea, izolator electric și termic, puțin solubil în apă și se găsește în aerul atmosferic.


6) Asociază numărul de ordine al elementelor din coloana A cu litera corespunzătoare configurației electronice potrivite din coloana B și scrie-le în coloana C.7) Precizează care dintre afirmațiile următoare sunt adevărate (A), respectiv false (F):

a) Elementele din aceeași perioadă au proprietăți chimice asemănătoare.

b) Elementele chimice ai căror atomi au același număr de straturi în curs de completare se găsesc în aceeași perioadă.

c) Elementele din grupa 1-a au toate caracter metalic.

d) Numărul de masă indică numărul nucleonilor din nucleul atomului respectiv.

e)f) Grupa este coloana care conține elemente chimice cu proprietăți chimice asemănătoare.

g) În grupa a 17-a (VII A) elementele chimice se găsesc în toate cele trei stări de agregare.

h) Metalele din grupa a 2-a se numesc metale alcaline.

i) Oxigenul este metal.

j)k)
8)a) Numărul atomic este .................

b) Numărul de masă este...............

c) Numărul de protoni este..............

d) Numărul de neutroni este.............

e) Numărul de electroni este...........

f) Configurația lui electronică este..............................

g) Face parte din perioada a.........

h) Face parte din grupa principală a.........

i) Are caracter chimic.............................

j) Numărul de atomi de clor din 270 g de aluminiu este..............................

k) Numărul de moli de atomi din 20 kg de aluminiu este............................

l) Numărul de moli în care se găsesc 24,88 ∙ 1023 atomi de aluminiu este..........