Skip to main content

V.6. Exerciții recapitulative - Ioni și molecule.

Exerciții recapitulative - Ioni și molecule

1) Completează următoarele afirmații:

a) Ionii sunt particule încărcate cu ………………………………… provenite din atomi sau grupe de atomi, prin cedare sau acceptare de unul sau mai mulți …………………… .

b) Nucleul ionului format este ……………… cu cel al atomului din care provine.

c) Ionii și atomii care au același număr de electroni se numesc …………………………

d) Valența egală cu numărul electronilor cedați sau acceptați se numește ………………… .

e) Metalele au caracter electrochimic ………………………………… .

f) Nemetalele au caracter electrochimic ……………………………… .

g) Gazele rare sunt zerovalente, deoarece ele deja au structură stabilă de .................. sau ...............pe ultimul strat și nu formează .....................................................................

h) Metalele din grupele principale au valența egală cu ……………………………………

i) Nemetalele au valența egală cu …………………………………………………………………………….

j) Moleculele se formează prin ……………………………………………… de electroni, între elemente cu același …………………… chimic.

k) Compușii ionici și moleculele sunt …………………… din punct de vedere electric.

l) Anionii sunt ioni……………… , iar cationii sunt ioni ……………………..


2) Ce atom este izoelectronic (are structură electronică identică) cu ionul de aluminiu? Utilizează informațiile din Sistemul periodic.


3) Modelează formarea compusului ionic dintre magneziu și brom. Utilizează informațiile din Sistemul periodic.


4) Se dau următoarele elemente chimice : Mg(Z = 12), Al(Z = 13), S(Z =16) și Cl(Z = 17). Modelează compușii ionici care îi pot forma aceste elemente chimice și determină valențele lor.


5) Modelează formarea moleculelor de brom(Br2) și acid bromhidric (HBr). Utilizează informațiile din Sistemul periodic.


6) Modelează formarea moleculelor de hidrogen, apă, amoniac și metan și apoi calculează masa lor moleculară. Utilizează informațiile din Sistemul periodic.


7) Scrie în dreptul fiecărei substanțe ce fel de substanță este simplă(metal/nemetal) sau compusă(compus ionic/molecular):

a) Na

b) AlBr3

c) P

d) SO