Skip to main content

V.7. Test de autoevaluare - Ioni și molecule.

Test de autoevaluare - Ioni și molecule

1) Scrie în dreptul fiecărei substanțe ce fel de substanță este : simplă (metal/nemetal) sau compusă (compus ionic/molecular): -1p

a) Al

b) MgCl2

c) S

d) CO2


2) Se dă gazul rar argon (Ar) cu Z=18 și atomul de sulf cu Z=16. -1p

a) Arată formarea ionului de sulf.

b) Este izoelectronic argonul cu ionul de sulf ?


3) Asociază speciile chimice din coloana A cu cele din coloana B: -1p
4) Se dau următoarele elemente chimice: K (G = IA), Al (G =IIIA), I (G = VIIA) și O (G = VIA) . Modelează compușii ionici formați de aceste elemente chimice și determină valențele elementelor din acești compuși. -2p


5) Modelează formarea moleculelor de fluor și amoniac și determină valențele elementelor din acești compuși.-2p


6) Calculează masa moleculară a metanului.-1p


Din oficiu -2p.