Skip to main content

II.9. Exerciții recapitulative - Substanțe. Amestecuri de substanțe.

Exerciții recapitulative - Substanțe pure și amestecuri de substanțe

1) Indică metoda de separare a componentelor următoarelor amestecuri și precizează felul amestecului:

a) Sirop

b) Apă cu pietricele

c) Spirt

d) Apă cu pulbere de carbon

e) Apă cu petrol

f) Saramură

g) Apă cu praf de cretă

h) Apă cu mercur

i) Apă cu pilitură de cupru

j) Tinctură de iod

k) Apă cu scoici


2) Precizează metoda de separare pentru următoarele aplicații:

a) Extragerea zahărului din trestia de zahăr.

b) Separarea zațului de cafea.

c) Obținerea apei potabile.

d) Separarea componentelor din petrol în rafinăriile petrochimice.

e) Extragerea sării din apa de mare.

f) Separarea oxigenului de azot din aerul atmosferic.


3) Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F) la următoarele afirmații :

a) Dizolvarea unei substanțe într-un solvent este un fenomen chimic.

b) Soluția saturată conține o cantitate de dizolvat egală cu coeficientul de solubilitate al ei, la temperatură normală.

c) Dizolvantul este componenta în cantitate mai mare dintr-o soluție.

d) Dizolvantul se mai numește solvat.

e) Când se evaporă apa dintr-o soluție, se evaporă și dizolvatul.

f) O soluție se poate concentra prin adăugare de dizolvat.

g) O soluție se poate concentra prin adăugare de apă.

h) Concentrația procentuală de masă reprezintă masa de substanță dizolvată în 100 g apă.


4) Scrieţi cele două componente şi denumirea lor pentru următoarele soluţii :

a) Ser fiziologic.

b) Oțel.

c) Sirop.

d) Limonadă.

e) Ceață.

f) Spirt.

g) Fum.

h) Aer.


5) Completează următoarele afirmații :

a) Soluțiile care conțin mai multă masă de dizolvat decât coeficientul de solubilitate al acestuia la temperatura dată se numesc ………………………………….

b) Soluțiile diluate conțin o masă ………… de dizolvat.

c) Cu creşterea temperaturii, ………… solubilitatea substanţelor solide.

d) Piatra vânătă este o substanță ………… solubilă în apă, iar fierul este o substanță ………………… în apă.

e) ……………… este amestecul omogen de substanțe obținut în urma dizolvării.

f) Solvatul este componenta unei soluții în cantitate mai .....................


6) O soluție de sodă are concentrația procentuală de 30% și conține 20 g apă. Ce masă de sodă conține această soluție ?


7) 50 g soluție de apă oxigenată are concentrația procentuală de 12%. Ce masă de perhidrol este dizolvată în apă ? Dacă se adaugă 30 g soluție de apă oxigenată de concentrație 3%, care este concentrația soluției obținute ? Am concentrat soluția inițială sau am diluat-o ?


8) O saramură de concentrație 10% conține 40 g sare. O altă saramură de concentrație 40% conține 80 g sare. Ce concentrație are saramura obținută prin amestecarea celor două soluții ?