Skip to main content

III.3. Masa atomică. Mol de atomi.

Atomul de oxigen este alcătuit din 8 protoni, 8 neutroni și 8 electroni. Pentru a calcula masa acestuia însumăm masele particulelor componente.

mO = 8 ∙ ( 1,67 ∙ 10-27 + 1,67 ∙ 10-27 + 9,1 ∙ 10-31) ~ 26,72 ∙ 10-27 kg

Observăm că masele reale ale atomilor sunt foarte mici și dificil de utilizat în calculele chimice. În locul lor se utilizează masele atomice relative, adică masele atomice raportate la unitatea atomică de masă (u.a.m.).

Definiţie

Unitatea atomică de masă (u.a.m.) reprezintă a 12-a parte din masa izotopului de carbon,

Definiţie

Masa atomică relativă (A) este numărul care arată de câte ori masa unui atom este mai mare decât unitatea atomică de masă.

Observaţie

Masa atomică relativă medie este valoarea trecută în tabelul periodic sub simbolul fiecărui element şi este, de obicei, un număr raţional (a nu se confunda cu numărul de masă A care este un număr întreg).

În cazul unui element chimic care se găseşte în natură sub forma a mai mulţi izotopi stabili, masa atomică relativă medie este dependentă de:

  • masa atomică relativă a fiecărui izotop;
  • procentul sau abundenţa izotopului în compoziţia elementului în natură.
Exemplu – Calculul masei atomice în cazul elementului clor

Masa atomică relativă medie a elementului clor este ACl = 35,45.

Clorul se găseşte în natură sub forma a doi izotopi stabili: izotopul

are în nucleu 17 p+ şi 18 neutroni, iar în învelişul electronic are 17 ē, având o pondere de 75%

și izotopul

are în nucleu 17 p+ şi 20 de neutroni, iar în învelişul electronic are 17 ē , având o pondere de 25%.

Astfel masa atomică relativă medie a clorului va fi:

Definiţie

Un mol de atomi reprezintă cantitatea de substanţă care conţine 6,022 ∙ 1023 de atomi. Se notează cu litera grecească ”niu”= υ.

Un mol de atomi are masa egală cu masa atomică exprimată în grame.

Definiţie

Numărul lui Avogadro, notat cu NA, este egal cu 6,022 ∙ 1023 atomi şi reprezintă numărul de atomi conţinuţi într-un mol de atomi din orice element chimic.Problemă rezolvată

1. Cât este masa ce conține 4 moli de atomi de neon (A = 20 g/mol) ?

Rezolvare:

Putem afla masa ori cu regula de trei simplă, ori cu formula numărului de moli:

Problemă rezolvată

2. Câți moli de atomi sunt cuprinși în 33,6 g de Fe (AFe = 56 g/mol) ?

Rezolvare:

Problemă rezolvată

3. Ce masă au 4 moli de Al (AAl = 27 g/mol) ?

Rezolvare:

m = υ ∙ A = 4 moli ∙ 27 g/mol = 108 g Al

Problemă rezolvată

4. Câți atomi se găsesc în 16g S (AS = 32 g/mol) ?

Rezolvare:


  • Întâi aflăm nr. de moli cuprinși în 16g S:
  • Aflăm nr. de atomi de S, cu regula de trei simplă: