Skip to main content

III.7. Test de autoevaluare - Atomul.

Test de autoevaluare - Atomul.

1. Scrie simbolurile celor trei izotopi ai carbonului (C) știind că au fiecare câte 6 protoni și că primul are 6 neutroni, iar cel de-al doilea are cu 1 neutron mai mult decât primul, iar cel de-al treilea are cu doi neutroni mai mult decât primul. –1,5p


2. Câți atomi de fosfor (P) sunt conținuți în 124 g, știind că masa atomică a fosforului este 31 g/mol? –1,5p


3. Completează următorul tabel: -1,5p
4. Reprezintă structura atomului de sulf cu Z=16 si A=32. -1,5p


5. Recunoaște, folosind Sistemul periodic, elementele cu următoarea structură electronică:

a) 1(K):2 ē, 2(L) :8 ē; 3(M) : 2 ē. -0,5p

b) 1(K):2 ē, 2(L) :8 ē; 3(M) : 6 ē. -0,5p.


6. Care atom are configurație stabilă de octet: -1p

a) bor;

b) siliciu;

c) argon;

d) magneziu.


Oficiu -2p