Skip to main content

V.5. Reacția nemetalelor cu un oxid metalic.

Experiment

9. Reacția dintre carbon și oxid cupric

Materiale necesare: eprubetă, oxid cupric, pulbere de cărbune, clește de lemn, chibrit, spirtieră, spatulă.

Atenție

Experiment demonstrativ efectuat numai de profesor!

Atenție când lucrezi cu surse de foc !

Descrierea experimentului:

  • Pune în eprubetă puțină pulbere neagră de oxid cupric și de pulbere neagră de cărbune.
  • Cu un clește de lemn ține eprubeta în flacăra spirtierei, rotind-o continuu.
  • Vino cu un băț de chibrit aprins deasupra eprubetei. Reacție lentă. Încălzește mai mult timp până are loc reacția. Ce observi ?
Observaţie

Oxidul de cupru II reacționează la cald cu carbonul, iar gazul rezultat stinge flacăra chibritului.

Concluzia experimentului:

Oxidul de cupru II – CuO, reacționează la cald cu carbonul, cu formare de cupru metalic (roșiatic) și dioxid de carbon – CO2 (stinge flacăra). Această reacție servește la obținerea metalelor din oxizii lor naturali, în metalurgie. Este o reacție de substituție, deoarece avem ca reactanți o substanță simplă și una compusă, iar ca produși avem tot o substanță simplă și una compusă:

2CuO + C = 2Cu ↓ + CO2