Skip to main content

III.1. Structura atomului.

În Grecia antică, în urmă cu 2400 de ani, filozoful Democrit a folosit termenul de atom pentru a desemna cele mai mici părți dintr-un corp și care înseamnă, în limba greacă, indivizibil.

Definiţie

Atomul este cea mai mică particulă dintr-o substanță care nu mai poate fi divizată prin procedee chimice obișnuite.

important
  1. Nucleul este partea centrală a atomului, alcătuit din particule numite nucleoni, și anume:
  • Protoni, particule încărcate cu sarcină pozitivă, cu simbolul p+1.

  • Neutroni, particule neutre din punct de vedere electric, cu simbolul n0.

  1. Învelișul electronic este spațiul din jurul nucleului format dintr-un nor de particule numite electroni care gravitează în jurul nucleului. Electronii sunt particule cu sarcină negativă, cu simbolul e-1 sau ē.

Prin frecarea dintre două corpuri acestea se electrizează și se încarcă cu sarcini electrice, pozitive sau negative.

Definiţie

Sarcina electrică, q, este o mărime fizică ce măsoară starea de electrizare a unui corp și se măsoară în C (coulomb).

Definiţie

Cea mai mică sarcină este sarcina electronului, notată cu qe și egală cu (-1,6) ∙ 10-19 C. Ea este egală cu sarcina protonului și de semn opus. Sarcina unui proton (respectiv electron) se numește sarcină electrică elementară (qe).

Definiţie

Sarcina unui corp (Q) este un multiplu întreg al sarcinii electrice elementare:

unde n = nr.întreg și qe = sarcină electrică elementară = 1,6 ∙ 10-19 C.

Caracteristici ale particulelor elementare (subatomice):important

Atomul este o particulă neutră din punct de vedere electric, deoarece are numărul de protoni din nucleu (particule pozitive) egal cu numărul de electroni din învelișul electronic (particule negative), adică

Definiţie

Pentru un atom definim numărul atomic (numit și sarcina nucleară sau nr. de ordine), Z, care reprezintă numărul de protoni din nucleu și care este egal cu numărul de electroni din înveliș:

Definiţie

Pentru orice atom se defineşte numărul de masă, A, care reprezintă numărul total de protoni şi neutroni din nucleul atomic. El reprezintă un număr întreg, notat A.

Definiţie

Numărul de neutroni din nucleu, notat cu N:

important