Skip to main content

III.6. Exerciții recapitulative - Atomul.

Exerciții recapitulative - Atomul.

1. Completează următoarele afirmații:

a) Atomul este o particulă …………………… din punct de vedere electric.

b) Numărul atomic ………… arată nr. de …………………… din învelișul electronic și nr. de ………………… din nucleu.

c) Numărul de masă ………… ne arată suma dintre nr. …………… și nr ………………….

d) Numărul maxim de ē de pe un nivel energetic este dat de formula:

e) Energia straturilor ......................... de la primul strat din jurul nucleului spre exterior. Aceasta este și ordinea de .................................. a electronilor pe straturi.

f) Învelișul electronic are o structură stratificată, fiind format din șapte straturi (nivele) concentrice nucleului și numerotate de la nucleu către exterior cu ……………………. sau cu litere începând de la litera …………………… .

g) Un mol de atomi reprezintă cantitatea dintr-o substanţă simplă care conţine …………………… de atomi.

h) ............................. sunt speciile de atomi cu același Z, dar cu A diferit.

i) Elementul chimic reprezintă totalitatea atomilor care au același …………………….


2. Completează următoarea schemă:
3. Completează tabelul următor:
4. Câți moli de atomi sunt conținuți în 40 g de carbon (AC = 12 g/mol)?


5. Câți atomi se găsesc în 93g fosfor (AP = 31 g/mol)?


6. Reprezintă structura atomului de
7. Alege varianta corectă: Nr. maxim de electroni de pe stratul M este:

a) 8;

b) 2;

c) 18;

d) 12.


8. Care atom are configurație stabilă de octet:

a) magneziu;

b) fluor;

c) neon;

d) sodiu.


9. Un element chimic are 11 protoni și 12 neutroni.

a) Determină numărul lui atomic și numărul lui de masă.

b) Reprezintă structura acestui atom.

c) Află numărul de moli conținuți în 115 g .

d) Află din Sistemul periodic ce element chimic reprezintă.


10. Recunoaște elementele cu următoarea structură electronică:

a) 1(K):2 ē, 2(L) :8 ē; 3(M) : 2 ē.

b) 1(K):2 ē, 2(L) :8 ē; 3(M) : 6 ē.

c) 1(K):2 ē, 2(L) :8 ē; 3(M) : 4 ē.

d) 1(K):2 ē, 2(L) :5 ē .