Skip to main content

IV.4. Sinteză recapitulativă - Tabelul periodic al elementelor.

important

Legea periodicității:

Proprietățile fizice și chimice ale elementelor se repetă în mod periodic, în funcție de numărul atomic Z.

Cele 7 șiruri (orizontale) din tabel se numesc perioade. Perioadele, notate cu litere arabe de la 1 la 7, sunt șiruri (orizontale) care conțin 2,8,18 sau 32 de elemente și fiecare perioadă se termină cu un gaz rar.

Coloanele (verticale) din tabelul periodic conțin elemente ale căror atomi conțin același număr de electroni pe ultimul strat și care au proprietăți asemănătoare se numesc grupe.

Grupele sunt în număr de 18 și se clasifică în:

1) Grupe principale notate cu cifre romane urmate de litera A (IA-VIII A) sau cele cu cifre arabe 1,2,13,14,15,16,17,18 și conțin mai mult de 5 elemente.

2) Grupele secundare notate cu cifre romane urmate de litera B în număr de 10 (IB-VIIIB, ultima fiind în nr. de 3 grupe) sau cu litere arabe (3-12).


Poziția unui element chimic în Sistemul periodic este dată de perioada și grupa în care este situat.

În tabelul periodic avem trei tipuri de substanțe simple:

 • Metale alcaline (gr.IA), alcalino-pământoase (IIA), pământoase (IIIA) și metale tranziționale (cele din grupele secundare). Ele se află sub linia în zig-zag.

 • Nemetale separate de metale printr-o linie îngroșată, în zig-zag (scăriță) și aflate deasupra liniei.

 • Gaze rare situate în grupa VIII A: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn.

Numărul electronilor de pe ultimul strat al atomului este egal cu cifra unităților din numărul grupei în care se află elementul.

Numărul perioadei în care se află un element este egal cu numărul stratului în curs de completare (ultimul strat) din structura electronică a atomului acelui element.


Proprietățile generale ale metalelor:

 • Sunt solide (cu excepția mercurului).

 • Au luciu metalic.

 • Gri-argintii (cu excepția Cu - arămiu și Au - auriu).

 • Conductoare termice și electrice.

 • Marea majoritate a metalelor au temperaturi de topire ridicate.

 • Marea majoritate a metalelor au densități ridicate.

 • Sunt maleabile (pot fi trase în foi) și ductile (pot fi trase în fire).

 • Insolubile în apă.

 • Solubile unele în altele în topitură, formând aliaje.

Aliajele sunt amestecuri omogene de metale sau metale cu nemetale, fiind obținute prin amestecarea lor în stare topită.

Cele mai cunoscute aliaje sunt:

 • fonta (Fe + 1,7-5% C);

 • oțelul(Fe + 0,3-2% C);

 • alama (Cu-Zn);

 • bronzul (Cu-Sn);

 • aliaj de lipit metale (Pb-Sn);

 • duraluminiul (Al-Cu-Mg-Mn) etc.


Proprietățile generale ale nemetalelor:

 • Sunt solide (iod, carbon, sulf, fosfor, siliciu), lichide (bromul) și gazoase (hidrogen, oxigen, azot, fluor, clor)

 • Nu au luciu (cu excepția diamantului, grafitului și iodului).

 • Incolore sau divers colorate.

 • Izolatoare termice (cu excepția diamantului) și electrice (cu excepția grafitului).

 • Nu sunt maleabile și ductile.

 • Multe nemetale au temperaturi de topire foarte mici (cu excepția diamantului).

 • Multe nemetale au densități mici.

 • Insolubile în apă (cu excepția oxigenului, azotului și clorului).

 • Nemetalele solide sunt casante (se sparg).