Skip to main content

V.3. Molecule.

V.3.1. Formarea moleculelor.

Definiție

Atomii cu același caracter chimic (nemetalele) pot ajunge la configurația stabilă de dublet sau octet punând în comun electronii de valență și formând molecule.

Definiție

În molecule legătura obținută prin punerea în comun de electroni se numește legătură covalentă.

Definiție

Molecula reprezintă cea mai mică particulă dintr-o substanță, care poate exista și în stare liberă și care păstrează proprietățile substanței din care provine.

important

Caracteristicile moleculelor:

 • Particule stabile

 • Particule electric neutre

 • Au forme și dimensiuni diferite

 • Între molecule există spații intermoleculare

 • Moleculele se mișcă dezordonat în funcție de temperatură

 • Moleculele aceleiași substanțe sunt identice

 • Reprezintă grupări de atomi identici sau diferiți.Observație

I. După tipul atomilor care participă la formarea legăturii, avem:

1) Legatură covalentă nepolară prin punerea în comun de electroni între atomi identici. Se formează substanțe simple moleculare ( H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2 )

Exemple:

 • a) formarea moleculei de hidrogen ( H2 ) :


 • b) formarea moleculei de clor ( Cl2 ) :


În mod identic se formează și moleculele de F2 (fluor), I2 (iod) și Br2 (brom).

 • c) formarea moleculei de oxigen ( O2 ) - Nu este în programa de Clasa a VII-a:


 • d) formarea moleculei de azot ( N2 ) - Nu este în programa de Clasa a VII-a:


2) Legatură covalentă polară prin punerea în comun de electroni între atomi diferiți. Se formează substanțe compuse moleculare (compuși moleculari).

Exemple:

 • a) formarea moleculei de acid clorhidric (HCl)


 • b) formarea moleculei de apă (H2O)


Modelul spațial al moleculei de apă (H2O) • c) formarea moleculei de amoniac (NH3)


Modelul spațial al moleculei de amoniac (NH3) • d) formarea moleculei de metan (CH4)


Modelul spațial al moleculei de metan (CH4)

Observație

II.După numărul perechilor de ē puse în comun avem:

Definiție

Formula chimică reprezintă notarea moleculei cu ajutorul simbolurilor chimice ale elementelor componente și al indicelor, pentru a arăta numărul atomilor din fiecare element.

Indicele 1 nu se trece.

Molecula fiind formată din atomi, are dimensiuni foarte mici și masă foarte mică.

Definiție

Masa moleculară este o mărime adimensională (un număr) care ne arată de câte ori este mai mare masa reală a unei molecule decât unitatea atomică de masă ( u.a.m.).

Ea se calculează însumând masele atomice relative ale tuturor atomilor moleculei.

Exemplu:

Masa moleculară a apei (H2O) este MH2O= 2 AH +1 AO = 2 + 16 = 18V.3.2. Proprietățile fizice ale compușilor moleculari.

Experiment

3. Proprietățile fizice ale compușilor moleculari

Materiale necesare: 4 pahare Berzelius cu apă,baghetă, spatulă, circuit electric cu baterie, fire și bec, H2SO4, Alcool etilic, acid citric, zahăr, naftalină, mase plastice, apă.

Atenţie

Acest experiment se efectuează numai de către profesori!

Descrierea experimentului (Partea 1):

 • Analizați substanțele din cele 6 probe și stabiliți asemănările și deosebirile dintre proprietățile lor fizice observabile.
Observaţie (Partea 1)

Substanțele moleculare pot fi sunt solide (zahăr, acid citric, naftalină), lichide (apa, acid sulfuric, alcool etilic) și gazoase (monoxid de carbon, dioxid de carbon, dioxid de sulf, acid clorhidric, amoniac).

Descrierea experimentului (Partea 2):

 • Verifică conductibilitatea electrică a substanțelor moleculare dizolvate în apă sub formă de soluții.
Observaţie (Partea 2)

În soluție unii compuși moleculari conduc curentul electric (acid sulfuric, acid citric etc.).

Alți compuși moleculari nu conduc curentul electric, fiind izolatoare electrice (zahărul, naftalina, masele plastice etc.).

Descrierea experimentului (Partea 3):

 • Verifică solubilitatea în apă a compușilor moleculari.
Observaţie (Partea 3)

Unii compuși moleculari sunt solubili în apă (zahăr, acid citric, acid sulfuric, monoxidul de carbon etc.).

important

Proprietățile fizice ale compușilor moleculari:

1) Compușii moleculari se găsesc în toate cele 3 stări de agregare :

 • Solidă: zahăr, acid citric, mase plastice (macromolecule), naftalină etc.

 • Lichidă: apă, apă oxigenată, alcool etilic, acid sulfuric etc.

 • Gazoasă: acid clorhidric, dioxid de carbon(CO2), monoxid de carbon (CO), amoniac(NH3) etc.

2) Compușii moleculari, după solubilitatea în apă, sunt:

 • Solubili (exemple: zahăr, acid citric, HCl, acid sulfuric, amoniac)

 • Puțin solubili (exemple: CO, CO2)

 • Insolubili (mase plastice, metan-CH4). Aceștia sunt solubili în solvenți organici (acetonă, benzină, benzen, cloroform, tetraclorură de carbon etc.)

3) Unele soluții ale substanțelor moleculare conduc curentul electric (acidul clorhidric, acidul sulfuric, acidul citric etc), altele nu îl conduc (zahărul, naftalina).