Skip to main content

VI.3. Caracterul acid sau bazic al unei soluții de acid sau bază

👀 Experiment: Acizii și indicatorii de culoare

🔥 Atenție! Acest experiment se efectuează numai de către profesori!
🔥 Atenție! Acizii sunt caustici și îți pot produce arsuri în contact cu pielea!

Materiale necesare:
4 eprubete, soluție de acid clorhidric, indicatori de culoare (turnesol, fenolftaleină, metiloranj), hârtie de pH (care arată caracterul unei soluții-acid, neutru sau bazic).


Descrierea experimentului:

 • Pune în fiecare eprubetă 2 mL de acid.
 • Picură în prima eprubetă o picătură de soluție violetă de turnesol (hârtie de turnesol).
 • Ce observi ?

  Acidul înroșește turnesolul.

 • Picură în a doua eprubetă o picătură de soluție incoloră de fenolftaleină.
 • Ce observi ?

  Acidul nu schimbă culoarea fenolftaleinei.

 • Picură în a treia eprubetă o picătură de soluție portocalie de metilorange.
 • Ce observi ?

  Acidul înroșește metiloranj-ul.

 • Pune în a patra eprubetă o bucată de hârtie de pH universal.
 • Ce observi ?

  Acidul colorează hârtia de pH în portocaliu, cu un pH de 2,5, ceea ce arată un acid, deoarece este mai mic decât 7.


Prin noțiunea de pH se exprimă cantitativ aciditatea (sau bazicitatea) unei substanțe.

 • Soluțiile cu pH < 7 sunt acide.

 • Soluțiile cu pH = 7 sunt neutre.

 • Soluțiile cu pH > 7 sunt bazice.


Concluzia experimentului:
Acizii înroșesc turnesolul și metiloranj-ul și nu schimbă culoarea fenolftaleinei.

👀 Experiment: Bazele și indicatorii de culoare

🔥 Atenție! Acest experiment se efectuează numai de către profesori!
🔥 Atenție! Bazele sunt caustice și îți pot produce arsuri în contact cu pielea!

Materiale necesare: 4 eprubete, soluție de hidroxid de sodiu, indicatori de culoare (turnesol, fenolftaleină, metilorange), hârtie de pH (care arată caracterul unei soluții - acid, neutru sau bazic).


Descrierea experimentului:

 • Pune în fiecare eprubetă 2 mL de hidroxid.
 • Picură în prima eprubetă o picătură de soluție violetă de turnesol (hârtie de turnesol)
 • Ce observi ?

  Turnesolul în mediul bazic se albăstrește.

 • Picură în a doua eprubetă o picătură de soluție incoloră de fenolftaleină.
 • Ce observi ?

  Fenolftaleina se colorează în mediul bazic în roșu-carmin.

 • Picură în a treia eprubetă o picătură de soluție portocalie de metilorange.
 • Ce observi ?

  Metiloranj-ul se colorează în mediul bazic în galben.

 • Pune în a patra eprubetă o bucată de hârtie de pH universal.
 • Ce observi ?

  Hidroxidul colorează hârtia de pH în albastru- violet, cu un pH de 13, ceea ce arată o bază, deoarece este mai mare decât 7.


Prin noțiunea de pH se exprimă cantitativ aciditatea (sau bazicitatea) unei substanțe.

 • Soluțiile cu pH < 7 sunt acide.
 • Soluțiile cu pH = 7 sunt neutre.
 • Soluțiile cu pH > 7 sunt bazice.

Concluzia experimentului:
Bazele înroșesc fenolftaleina, albăstresc turnesolul și îngălbenesc metiloranj-ul.