Skip to main content

VI.3. Caracterul acid sau bazic al unei soluții de acid sau bază.

Experiment

1. Acizii și indicatorii de culoare

Materiale necesare: 4 eprubete, soluție de acid clorhidric, indicatori de culoare (turnesol, fenolftaleină, metilorange), hârtie de pH (care arată caracterul unei soluții- acid, neutru sau bazic).

Atenție!

Acest experiment se efectuează numai de către profesori!

Acizii sunt caustici și îți pot produce arsuri în contact cu pielea!

Descrierea experimentului (Partea 1):

 • Pune în fiecare eprubetă 2 mL de acid.
 • Picură în prima eprubetă o picătură de soluție violetă de turnesol (hârtie de turnesol).
 • Ce observi ?
Observaţie (Partea 1)

Acidul înroșește turnesolul.

Descrierea experimentului (Partea 2):

 • Picură în a doua eprubetă o picătură de soluție incoloră de fenolftaleină.

 • Ce observi ?

Observaţie (Partea 2)

Acidul nu schimbă culoarea fenolftaleinei.

Descrierea experimentului (Partea 3):

 • Picură în a treia eprubetă o picătură de soluție portocalie de metilorange.
 • Ce observi ?
Observaţie (Partea 3)

Acidul înroșește metilorange-ul.

Descrierea experimentului (Partea 4):

 • Pune în a patra eprubetă o bucată de hârtie de pH universal.

 • Ce observi ?

Observaţie (Partea 4)

Acidul colorează hârtia de pH în portocaliu, cu un pH de 2,5, ceea ce arată un acid, deoarece este mai mic decât 7.

Prin noțiunea de pH se exprimă cantitativ aciditatea (sau bazicitatea) unei substanțe.

 • Soluțiile cu pH < 7 sunt acide.

 • Soluțiile cu pH = 7 sunt neutre.

 • Soluțiile cu pH > 7 sunt bazice.

Concluzia experimentului:

Acizii înroșesc turnesolul și metilorange-ul și nu schimbă culoarea fenolftaleinei.


Experiment

2. Bazele și indicatorii de culoare

Materiale necesare: 4 eprubete, soluție de hidroxid de sodiu, indicatori de culoare (turnesol, fenolftaleină, metilorange), hârtie de pH (care arată caracterul unei soluții - acid, neutru sau bazic).

Atenție!

Acest experiment se efectuează numai de către profesori!

Bazele sunt caustice și îți pot produce arsuri în contact cu pielea!

Descrierea experimentului (Partea 1):

 • Pune în fiecare eprubetă 2 mL de hidroxid.

 • Picură în prima eprubetă o picătură de soluție violetă de turnesol (hârtie de turnesol)

 • Ce observi ?

Observaţie (Partea 1)

Turnesolul în mediul bazic se albăstrește.

Descrierea experimentului (Partea 2):

 • Picură în a doua eprubetă o picătură de soluție incoloră de fenolftaleină.

 • Ce observi ?

Observaţie (Partea 2)

Fenolftaleina se colorează în mediul bazic în roșu-carmin.

Descrierea experimentului (Partea 3):

 • Picură în a treia eprubetă o picătură de soluție portocalie de metilorange.
 • Ce observi ?
Observaţie (Partea 3)

Metilorange-ul se colorează în mediul bazic în galben.

Descrierea experimentului (Partea 4):

 • Pune în a patra eprubetă o bucată de hârtie de pH universal.

 • Ce observi ?

Observaţie (Partea 4)

Hidroxidul colorează hârtia de pH în albastru- violet, cu un pH de 13, ceea ce arată o bază, deoarece este mai mare decât 7.

Prin noțiunea de pH se exprimă cantitativ aciditatea (sau bazicitatea) unei substanțe.

 • Soluțiile cu pH < 7 sunt acide.

 • Soluțiile cu pH = 7 sunt neutre.

 • Soluțiile cu pH > 7 sunt bazice.

Concluzia experimentului:

Bazele înroșesc fenolftaleina, albăstresc turnesolul și îngălbenesc metilorange-ul.