Skip to main content

VII.1. Masă molară. Mol

📋

Molecula fiind formată din atomi, are dimensiuni foarte mici și masă foarte mică.

📚

Masa moleculară (notată cu M) este o mărime adimensională (un număr) care ne arată de câte ori este mai mare masa reală a unei molecule decât unitatea atomică de masă (u.a.m.).

Ea se calculează însumând masele atomice relative ale tuturor atomilor moleculei.

📋 Exemplu

1. Masa moleculară a apei (H2O) este:

MH2O = 2 ∙ AH + 1 ∙ AO = 2 + 16 = 18

📚

Masa molară (notată cu litera grecească miu = μ) este masa unui mol de substanță. Are ca unitate de măsură g/mol.

Masa molară este egală cu masa moleculară a substanței și conține NA particule (numărul lui Avogadro = 6,022 ∙ 1023 particule – atomi sau molecule).

📋 Exemplu

2. Masa molară a fosfatului de magneziu: Mg3(PO4)2:

μ = 3 ∙ AMg + 2 ∙ AP + 8 ∙ AO = 3 ∙ 24 + 2 ∙ 31 + 8 ∙ 16 = 72 + 62 + 128 = 262 g/mol

📚

Molul este unitatea de măsură în Sistemul Internațional a cantității de substanță care conține un număr de particule egal cu numărul lui Avogadro, NA.

NA = 6,022 ∙ 1023

Numărul de moli se notează cu litera grecească „niu” (υ)și se calculează cu relația:

Amestecul echimolar este amestecul care are același număr de moli din fiecare component al amestecului.


🔓 Probleme rezolvate

1. Calculează numărul de moli din 150 g de acid sulfuric (H2SO4).

m = 150 g

υ = ?

Rezolvare:

  • Se calculează masa molară a H2SO4 :

    • μ = 2 ∙ AH + 1 ∙ AS + 4 ∙ AO = 2 ∙ 1 + 1 ∙ 32 + 4 ∙ 16 = 98 g/mol
  • Se calculează numărul de moli:

2. Calculează masa a 10 moli de AlPO4.

υ = 10 moli

m = ?

Rezolvare:

  • Se calculează masa molară a AlPO4 :

    • μ = 1 ∙ AAl + 1 ∙ AP + 4 ∙ AO = 1 ∙ 27 + 1 ∙ 31 + 4 ∙ 16 = 27 + 31 + 64 = 122 g/mol
  • Se calculează masa din formula numărului de moli :