Skip to main content

I.4. Experimentul.

Definiţie

Experimentul reprezintă o reproducere, cu ajutorul unor aparate speciale, a fenomenului fizic în timpul lecţiei, în condiţiile cele mai favorabile pentru studierea lui.

Experimentul serveşte simultan atât ca sursă de cunoştinţe, cât şi ca metodă de învăţare. A experimenta înseamnă a provoca intenţionat anumite fenomene, în condiţii determinate, pentru studierea lor şi a legilor care le guvernează.

Observarea și măsurarea sunt activități fundamentale în fizică. Pornind de la observarea unor fenomene din natură se realizează experimente în laborator, în cadrul cărora se fac măsurători cu scopul de a găsi legile fizice și formulele matematice care guvernează fenomenul studiat.