Skip to main content

Norme de protecția muncii.

A. Măsuri de protecție pentru prevenirea accidentelor.

A.1.1. Efectuarea experimentelor.

Experimentele se efectuează numai sub îndrumarea profesorului, respectând cu strictețe instrucțiunile acestuia.

A.1.2. Manipularea obiectelor și respectarea unor reguli cu strictețe:

• Sursele de încălzire trebuie folosite cu atenţie.

• Aprinderea spirtierei (umplută numai cu alcool sanitar) se face numai cu băţul de chibrit iar stingerea acesteia se face numai prin acoperirea flăcării cu capacul spirtierei.


Atenție

Acest experiment se efectuează numai în prezența unui adult!

Când lucrezi cu surse de foc ai grijă să ai părul strâns și să nu porți haine cu mâneci largi!


• Un corp se încălzeşte, ţinându-l cu cleştele metalic, în partea superioară a flăcării, unde este cea mai ridicată temperatură.


Atenție

Acest experiment se efectuează numai în prezența unui adult!

Când lucrezi cu surse de foc ai grijă să ai părul strâns și să nu porți haine cu mâneci largi!


• La încălzirea lichidelor în vase de sticlă, vasul se pune pe o sită metalică cu azbest.


Atenție

Acest experiment se efectuează numai în prezența unui adult!

Când lucrezi cu surse de foc ai grijă să ai părul strâns și să nu porți haine cu mâneci largi! Atenție când lucrezi cu apă caldă să nu te arzi!


• Substanţele inflamabile (naftalina, acetona, alcoolul etc.) se încălzesc numai pe baie de apă.


Atenție

Acest experiment se efectuează numai în prezența unui adult!

Când lucrezi cu surse de foc ai grijă să ai părul strâns și să nu porți haine cu mâneci largi! Alcoolul, naftalina și acetona sunt substanțe inflamabile și stai departe de sursele de foc, când lucrezi cu ele!


• La încălzirea eprubetei se foloseşte cleştele de lemn; gura eprubetei nu trebuie să fie îndreptată spre vreo persoană. Pentru a nu se sparge, eprubeta se roteşte în flacără.


Atenție

Acest experiment se efectuează numai în prezența unui adult!

Când lucrezi cu surse de foc ai grijă să ai părul strâns și să nu porți haine cu mâneci largi! Atenție când lucrezi cu apă caldă să nu te arzi!


• Paharele sau vasele de sticlă se încălzesc pe site metalice cu azbest.

• Pericol de incendiu prezintă şi supraîncălzirea firelor electrice (constatat prin mirosul de cauciuc încălzit), caz în care se întrerupe imediat curentul.

• Pentru a asigura protecţia contra incendiilor e necesar ca în laborator să se găsească următoarele: apă, stingătoare, nisip, pături, azbest, faianţă.

• Flacăra oricărui lichid (inflamabil, ulei aprins etc) sau incendiul electric, nu se stinge cu apă, ci se acoperă cu un izolant pentru a evita contactul cu aerul. Dacă hainele unei persoane au luat foc, acesta se înveleşte imediat într-o pătură.

• De exemplu, când prăjiți cartofi și ați pus prea mulți cartofi sau prea mult ulei în tigaie, uleiul iese din tigaie și se aprinde. Cum trebuie să procedați: întâi stingeți aragazul și acoperiți tigaia cu un capac. Dacă nu aveți capac, acoperiți cu un prosop sau o pătură uscată. Este Interzis să aruncaţi apă peste uleiul încins întrucât uleiul aprins ar sări din tigaie şi v-ar produce arsuri grave.

• Manipularea solvenţilor inflamabili (sodiul şi potasiul metalic ţinute sub petrol, disulfura de carbon, alcool, eter, benzen, cloroform, acetonă etc.) se face sub nişă şi cu stingerea surselor de încălzire.

• Încălzirea solvenţilor inflamabili nu se face la flacără directă ci, numai pe baie de apă sau nisip. Orice început de incendiu se stinge cu nisip, cu o pătură sau cu extinctorul.

• Se folosesc cantități mici de substanță.

• Agitarea unui lichid se face cu bagheta prin mișcări circulare fără a se atinge pereții.

• Nu e permis să se guste substanţe chimice, să se amestece substanţe la întâmplare şi să se atingă cu mâna.


Atenție

Nu gusta și nu atinge substanțele!


• Substanţele inflamabile se păstrează în sticle bine închise, la rece şi la întuneric, departe de sursele de încălzire.

• Mirosirea unei substanţe se face în mod indirect, aducând cu mâna vaporii spre nas.


Atenție

Nu mirosi direct substanțele chimice!


• Păstrarea ordinei şi curăţeniei pe mesele de laborator.

• Utilizarea veselei şi aparaturii în starea perfectă și curate.

• Când se lucrează cu obiecte ascuţite, acestea nu se îndreaptă spre noi sau alte persoane.


Atenție

Atenție când lucrezi cu obiecte ascuțite!


• Pentru realizarea circuitelor electrice, elevii vor folosi baterii electrice. Nu au voie sa folosească prizele.

• După terminarea experimentelor se lasă ordine și se spală pe mâini.

• Este total interzisă joaca în laborator sau ridicarea din bancă.

• În timpul orelor experimentale este interzisă consumarea de băuturi sau alimente.

• Se va lucra cu deosebită grijă cu substanţele toxice.

• În timpul experimentelor nu se vor purta haine cu mâneci largi și părul va fi strâns la spate.

• Când efectuăm un experiment, capul se ține puțin pe spate astfel încât fața să fie mai departe de montajul experimental.

A.1.3. În timpul furtunilor cu descărcări electrice (fulgere și trăsnete):

 • Adăpostiți-vă în casă sau în mașină (tramvai, troleibuz, vehicul cu caroserie metalică).
 • Nu vă apropiați de geamuri.
 • Nu vă plimbați cu bicicleta.
 • Nu înotați.
 • Nu vă adăpostiți sub copaci. Dacă sunteți în pădure, ieșiți cât mai repede într-o poiană, stați ghemuiți acoperiți de o mantie și nu deschideți umbrela.
 • Nu vorbiți la telefon.

A.1.4. Reguli împotriva electrocutării:

Definiţie

Electrocutarea este accidentul care are loc la trecerea curentului electric periculos prin corpul omenesc.

 • Nu introduceți obiecte în bornele prizei.
 • Nu folosiți aparate electrice în baie când este multă umiditate (abur).
 • Nu vărsați lichide peste aparate electrice sau prize.
 • Nu atingeți prize sau întrerupătoare deteriorate (fisurate, rupte) sau care nu sunt bine fixate în perete.
 • Nu reparați sau demontați aparate electrice când sunt în priză.
 • Scoateți corect aparatele electrice din priză : cu o mână țineți priza, iar cu cealaltă trageți de ștecăr și nu de cordon.
 • Când realizați circuite electrice folosiți baterii electrice de maxim 12V (Volți), curentul lor fiind inofensiv, chiar dacă atingeți părțile neizolate.
 • Dacă v-a luat foc un aparat sau o priză, acoperiți flacăra cu o pătură uscată. Incendiile electrice nu se sting cu apă.
 • Nu înălțați zmeie și nu vă cațărați în apropierea liniilor (cablurilor) electrice aeriene (acestea sunt de înaltă tensiune și vă puteți electrocuta chiar de la distanță prin intermediul unui arc electric).
 • Nu atingeți cablurile electrice căzute de pe stâlpi.
 • Nu folosiți la aceeași priză mai multe aparate electrice.
 • Aparatele electrice de mare putere și cu carcasă metalică (frigidere, aere condiționate, mașini de spălat, uscătoare de rufe etc.) trebuie să fie introduse singure într-o priză cu împământare (cea care are pe lângă cele două borne și două lamele metalice).

A.1.5. Aplică ce ai învăţat în legătură cu normele de protecția muncii în laborator.

Temă

1. Urmărește imaginile următoare și găsește ce reguli au fost încălcate și care ne-ar pune în pericol viața:

A.1.5.1. .....................................................


A.1.5.2. .....................................................


A.1.5.3. .....................................................


A.1.5.4. .....................................................


A.1.5.5. .....................................................


A.1.5.6. .....................................................


A.1.5.7. .....................................................