Skip to main content

Cap.II. Interacțiuni mecanice.

Probleme rezolvate.

Problemă experimentală - Forța de greutate

2.1. Cum măsurăm accelerația gravitațională a Pământului?


Materiale necesare: dinamometru, corp cu cârlig și discuri crestate.

Descrierea experimentului:

 • Măsoară cu un dinamometru greutățile mai multor corpuri a căror masă o cunoști.

 • Calculează pentru fiecare corp raportul G/m. Trece datele în următorul tabel:

Observaţie: Raportul G/m are aceeași valoare pentru fiecare corp în parte. Se obține valoarea 10 N/kg.

Concluzia experimentului:

Raportul G/m are aceeași valoare respectiv 10 N/kg.

Problemă rezolvată - Forța de greutate

2.2. În ce loc este mai mică forța necesară decolării unei rachete: atunci când baza de lansare este la malul mării sau în vârful muntelui? Pentru o lansare mai ușoară a rachetei, unde este mai bine să fie plasată baza de lansare: la poli sau la ecuator?

Rezolvare:

La lansarea rachetei trebuie învinsă forța de greutate exercitată de către Pământ, care atrage racheta.

Este de preferat să alegem vârful unui munte cât mai înalt, deoarece ne îndepărtăm de centrul Pământului și scade accelerația gravitațională și implicit forța de atracție a Pământului asupra rachetei.

Ecuatorul față de poli este mai departe de centrul Pământului și scade accelerația gravitațională și implicit forța de atracție a Pământului asupra rachetei.

În concluzie cel mai bun loc pentru lansarea unei rachete este la ecuator, pe vârful unui munte cât mai înalt.
Problemă rezolvată - Forța de greutate

2.3. Un corp cântărește 600 g.

Ce greutate are el pe : a) Pământ ? b) Lună (gLună = g/6 N/kg) c) Jupiter (gJupiter = g ∙ 2,5 N/kg)

Rezolvare:

 • Notăm datele problemei și le transformăm în SI:
 • Efectuăm calculele pentru cele trei situaţii:
Problemă rezolvată - Forța de apăsare normală (N')

2.4. Trage un mop pe podea și apoi împinge-l. Când este mai ușor? Reprezintă forțele.

Rezolvare:

2.4.A. Când mopul este tras:

Pe axa Ox: Fx și Ff , dacă mopul este tras uniform, ele vor fi egale în modul.

Pe axa Oy: |G| = |Fy| + |N|

Reacțiunea normală din partea podelei este mică.

2.4.B. Când mopul este împins:

Pe axa Ox: Fx și Ff , dacă mopul este împins uniform, ele vor fi egale în modul.

Pe axa Oy : |N| = |Fy| + |G|

Reacțiunea normală din partea podelei este mare.

Deci este mai ușor să tragi de mop decât să îl împingi.

Probleme experimentală - Forța de frecare (Ff)

2.5. Cum calculăm coeficientul de frecare la alunecare?


Materiale necesare: cutiuță de carton (de la chibrituri), fir, pahar de plastic, monede.

Descrierea experimentului:

 • Prinde un fir mai lung de cutiuță și leagă capătul celălalt al firului de tortița unui pahar de plastic. Adaugă câteva monede în cutie (eu am pus 12 monede de 50 de bani, fiecare având masa de 6,1 g) și calculează-le masa (mcutie) și greutatea (Gcutie).

 • Așază cutiuța la marginea mesei și adaugă monede în pahar până când începe mișcarea uniformă a cutiei (eu am pus 9 monede de 10 bani, fiecare având masa de 4 g).

 • Numără monedele din pahar și calculează masa lor (mpahar) și apoi greutatea lor(Gpahar).

 • Repetă experimentul mărind numărul de monede din cutiuță. Cum este numărul de monede din pahar față de cel anterior ?

Observaţie: Forța de frecare dată de greutatea monedelor din pahar depinde de greutatea monedelor din cutie.

Concluzia experimentului:

Forța de frecare care apare la alunecarea unui corp este direct proporțională cu forța de apăsare normală a corpului. Constanta de proporționalitate este coeficientul de frecare la alunecare, μ.

Când un corp se mișcă uniform pe o suprafață, forța de tracțiune ( F) este egală în modul cu forța de frecare, au aceeași direcție , dar sensuri opuse. |Ff| = |F| = |Gpahar| = mpahar ∙ g (Gpahar este greutatea monedelor din pahar și dă valoarea forței de tracțiune)Forța de apăsare normală (N) este egală cu greutatea monedelor din cutie (Gcutie) :Scriem legea frecării : Ff = μ ∙ NDeci coeficientul de frecare la alunecare al cartonului (cutia) pe pal melaminat (blatul mesei) este de 0,49 (nu are unitate de măsură).

Problemă rezolvată - Tensiunea în fir (T)

2.6. Desenează forțele care apar la tragerea unui corp prin intermediul unui fir.

Rezolvare:

Interacțiunea fir – mână:

 • Forța F2 este exercitată de mână asupra firului (acțiunea),
 • T2 este forța exercitată de fir asupra mâinii (reacțiunea).

Interacțiunea corp - fir:

 • Forța F1 este exercitată de corp asupra firului (acțiunea),
 • T1 este forța exercitată de fir asupra corpului (reacțiunea).
Problemă experimentală - Forța elastică (Fe)

2.7. Cum se determină constanta elastică?


Materiale necesare: dinamometru, disc cu mase marcate, riglă.

Observaţie: Greutatea corpului suspendat este forța deformatoare, egală în modul cu forța elastică (au aceeași valoare numerică) : |G1 | = |F1 | = |Fe1 |.

Descrierea experimentului:

 • Suspendă dinamometrul pe un suport.

 • Măsoară lungimea inițială a resortului dinamometrului: L0 = 2 cm.

 • Suspendă de cârligul dinamometrului un corp și măsoară-i greutatea G1 = Fe1 = 0,12 N.

 • Măsoară lungimea resortului dinamometrului deformat: L1 = 3,2 cm.

 • Calculează alungirea (deformarea) resortului : ΔL1 = L1 - L0 = 1,2 cm.

 • Mai repetă aceleași operații pentru încă cel puțin un corp de masă diferită față de primul. Trece datele experimentale în următorul tabel:

Observaţie: Raportul Fe / ΔL este constant pentru un resort dat.

Concluzia experimentului:

Cu cât greutatea corpului suspendat crește, cu atât crește și alungirea resortului. Deci forța elastică este direct proporțională cu deformarea resortului.

Problemă rezolvată - Forța elastică (Fe)

2.8. Un resort are lungimea inițială de 8 cm, iar deformat are lungimea de 3 cm. Știind forța elastică de 400 N, se cere:

a) Constanta elastică a resortului.

b) Tipul deformării.

c) Reprezentarea forței deformatoare și a forței elastice folosind ca etalon

1 cm : 200 N.

Rezolvare

 • Scriem datele problemei:

l1 = 8 cm

l2 = 3 cm

Fe = 400 N

a) Scriem legea deformării elastice, calculăm deformarea Δl și scoatem necunoscuta k:

b) Tipul deformării: comprimare, deoarece l2 < l1.

c) 1 cm : 200 N

400 : 200 = 2 cm au segmentele celor două forțe egale în modul, dar de sens opus.Problemă rezolvată - Forța elastică (Fe)

2.9. Un resort este deformat cu 5 dm de o forță de 3000 N.

a) Cât este forța care deformează același resort cu 900 mm ?

b) Reprezintă graficul deformării în funcție de forța deformatoare, folosind ca etaloane:

 • pentru axa forței 1 cm : 1000 N și
 • pentru axa deformării 1 cm : 0,1 m.

Rezolvare

 • Scriem datele problemei și le transformăm în SI:


a) Scriem legea deformării elastice pentru prima forță deformatoare și scoatem necunoscuta k:Scriem legea deformării elastice pentru a doua forță deformatoare și scoatem necunoscuta F2:b)Problemă experimentală - Forța elastică (Fe)

2.10. Determinarea constantei elastice a unui elastic (Legea lui Hooke)


Materiale necesare: elastice de diferite lungimi și secțiuni, fir, pahar de plastic, monede.

Descrierea experimentului:

 • Prinde de un elastic mai îngust cu o anumită lungime (l01 = 30 cm) și secțiune transversală (S1), un fir cu un pahar de plastic.

 • Pune monede în pahar până alungești elasticul cu 0,5 cm. Calculează masa monedelor și greutatea lor.

 • Repetă experimentul cu un alt elastic de aceeași secțiune transversală (S1), dar cu lungimea mai mare (l02 = 70 cm).

 • Repetă experimentul cu un alt elastic mai lat (S2 = secțiune transversală mai mare), dar cu aceeași lungime (l03 = 70 cm).

 • Calculează pentru fiecare elastic constanta sa de elasticitate, împărțind greutatea monedelor la alungirea produsă de aceasta. Compară cele trei rezultate și trage concluziile.

Pentru Elasticul nr. 1:Pentru Elasticul nr. 2:Observaţie: Elasticul cu o lungime mai mare (Elasticul nr.2) are o constantă elastică mai mică decât elasticul cu lungimea mai mică.

Concluzia experimentului (Partea1):

Constanta elastică este invers proporțională cu lungimea inițială a corpului elastic.

Pentru Elasticul nr. 3:Observaţie: Elasticul cu o secțiune transversală mai mare (Elasticul nr.3) are o constantă elastică mai mare decât elasticul cu secțiunea mai mică.

Concluzia experimentului (Partea2):

Constanta elastică este direct proporțională cu secțiunea transversală a corpului elastic.


Problemă experimentală - Compunerea forțelor cu regula paralelogramului

2.11.

Pentru adunarea a doi vectori necoliniari concurenți (care au același punct de aplicație) se folosește regula paralelogramului, parcurgând patru etape:

 • Se desenează cei doi vectori astfel încât să aibă același punct de aplicație.
 • Cu segmentele celor 2 vectori se formează un paralelogram (patrulater cu laturile opuse paralele și egale).
 • Se trasează diagonala paralelogramului care are punct comun cu cei doi vectori. Acest segment reprezintă vectorul rezultant , care se notează și i se pune săgeată în capăt.
 • Cu rigla măsurăm segmentul vectorului rezultant și cu regula de trei simplă aflăm valoarea lui numerică.
Problemă experimentală - Compunerea forțelor cu regula poligonului

2.12.

Pentru adunarea a mai multor vectori necoliniari neconcurenți (care nu au același punct de aplicație) se folosește regula poligonului parcurgând următoarele etape:

 • Se desenează primul vector.
 • Al doilea vector se desenează cu originea în vârful primului vector, păstrându-i direcția.
 • Al treilea vector se desenează cu originea în vârful celui de-al doilea vector, păstrându-i direcția ș.a.m.d. până reprezentăm toți vectorii.
 • Vectorul rezultant este segmentul care se obține prin unirea originii primului vector (0) cu vârful ultimului vector, având vârful în vârful ultimului vector.
 • Valoarea vectorului rezultant o obținem prin măsurarea segmentului său cu rigla și apoi înmulțim cu etalonul dat (ales).
Problemă rezolvată - Descompunerea unei forțe după două direcții reciproc perpendiculare

2.13. Laurențiu bate un cui cu ciocanul cu o forță de 500 N într-un perete, ținând cuiul înclinat față de perete cu un unghi α = 38°. Ce valoare au forțele care compun forța lui Laurențiu?

Rezolvare:

F = 500 N, direcție ce face un unghi de 38° cu verticala.

Putem afla cele două forțe prin metoda grafică.

 • Alegem ca etalon: 1 cm : 100 N

500N:100N = 5cm : segmentul forței F și o desenăm. Din vârful vectorului F se duc perpendiculare pe cele două direcții Ox și Oy. Măsurăm cu rigla segmentele vectorilor componenți și înmulțim cu etalonul pentru a le afla valorile.

Fx = 3 ∙ 100 N = 300 N

Fy = 4 ∙ 100 N = 400 N

 • Scriem ecuația vectorială:
 • Verificăm cu teorema lui Pitagora:

 • Scriem ecuația scalară:

5002 N2 = 3002 N2 + 4002 N2

250000 N2 = 90000 N2 + 160000 N2

Problemă experimentală - Mișcarea unui corp sub acțiunea mai multor forțe

2.14. Mișcarea unui corp sub acțiunea mai multor forțe


Materiale necesare: corp prins cu un fir, scripete, cârlig cu discuri crestate, suport.

Descrierea experimentului:

 • Se așază corpul pe masă și firul său se trece peste un scripete astfel încât firul să fie oblic.
 • Pune discuri pe cârlig astfel încât, corpul paralelipipedic să înceapă să alunece uniform pe masa de lucru.
 • Care sunt forțele ce acționează asupra corpului ? Figurează aceste forțe.

Observaţie: Un corp se poate mișca uniform, chiar dacă asupra sa acționează mai multe forțe.

Cum se desenează forțele ce acționează asupra acestui corp:

 • Desenăm forța de tracțiune pe o direcție oblică.

 • Descompunem forța de tracțiune după cele două direcții perpendiculare, Ox (pe orizontală) și Oy (pe verticală), ducând din vârful ei perpendiculare pe cele două axe. Așa obținem componentele forței de tracțiune pe cele două axe, Fx și Fy.

 • Reprezentăm greutatea corpului din centrul de greutate pe verticală în jos.

 • Măsurăm segmentul forței Fy și trasăm un segment egal cu diferența dintre segmentul greutății și segmentul forței Fy, de la baza corpului, în același sens cu Fy. Aceasta este forța de reacțiune normală ( N ).

 • Măsurăm segmentul forței Fx și trasăm un segment egal cu acesta, de la mijlocul corpului, la suprafața de contact, însă în sens opus lui Fx. Aceasta este forța de frecare ( Ff ).

 • Pentru ca un corp să se miște uniform trebuie ca rezultanta tuturor forțelor ce acționează asupra corpului să fie zero.

Pe direcția orizontală ( Ox ) : |Fx | = |Ff| => Rx = Fx - Ff = 0

Pe direcția verticală ( Oy ) : |G| = |Fy + N| => Ry = Fy + N - G = 0

Problemă experimentală - Mișcarea unui corp pe un plan înclinat

2.15. Ce este un plan înclinat ?


Materiale necesare: corp cu cârlig, plan înclinat, dinamometru.

Descrierea experimentului:

 • Ridică un corp pe verticală și măsoară această forță, care este chiar greutatea corpului : G = 0,5 N.

 • Așază corpul pe planul înclinat și trage de el prin intermediul unui dinamometru pentru a-l ridica la o anumită înălțime. Măsoară înălțimea planului, h1 = 2 cm și această forță, F1 = 0,1 N

 • Așază corpul pe un plan mai înclinat și trage de el prin intermediul unui dinamometru pentru a-l ridica la o altă înălțime. Măsoară înălțimea planului, h2 = 6 cm și această forță, F2 = 0,2 N.

 • Așază corpul pe un plan mai înclinat și trage de el prin intermediul unui dinamometru pentru a-l ridica la o altă înălțime. Măsoară înălțimea planului, h2 = 11 cm și această forță, F2 = 0,3 N.

 • Compară cele patru forțe.

Observaţie: G > F1 și F3 > F2 > F1.

Concluzia experimentului:

Este mai ușor să ridicăm un corp pe un plan înclinat, decât direct pe verticală, la o anumită înălțime.

Cu cât înălțimea planului înclinat, implicit și unghiul acestuia, este mai mare și forța de tracțiune este mai mare.

Problemă experimentală - Coborârea unui corp pe un plan înclinat

2.16.


 • Desenăm un corp pe un plan înclinat.

 • Trasăm greutatea corpului, G, din mijlocul corpului (centru de greutate, notat cu C) pe verticală, în jos .

 • Din C trasăm punctat axa Ox, paralelă cu planul înclinat.

 • Din C trasăm punctat axa Oy, perpendiculară pe planul înclinat.

 • Descompunem greutatea după aceste două axe, astfel încât greutatea corpului se poate înlocui cu perechea de forțe Gt și Gn.

  • Forța Gt se numește componenta tangențială a greutății și acționează pe direcția mișcării Ox (paralelă cu planul înclinat),
  • Forța Gn se numește componenta normală a greutății și acționează perpendicular pe direcția mișcării Ox (perpendiculară pe planul înclinat).
 • Trasăm reacțiunea normală, N, de la baza corpului, un segment orientat pe direcția Oy și egal cu Gn .

 • Trasăm forța de frecare, Ff, de la baza corpului, un segment orientat pe direcția Ox, în sus și egal cu Gt.

 • Greutatea este suma vectorială a acestor două forțe, Gt și Gn.
 • Modulele celor trei forțe sunt legate prin relația

conform teoremei lui Pitagora aplicată în triunghiul dreptunghic format de cele trei forțe.

 • Planul înclinat este reprezentat printr un triunghi dreptunghic care este asemenea cu triunghiul dreptunghic format de greutate și componentele sale. Din asemănarea triunghiurilor precizate se găsesc relațiile:
Problemă experimentală - Urcarea unui corp pe un plan înclinat

2.17. • Desenăm un corp pe un plan înclinat.

 • Trasăm greutatea corpului, G, din mijlocul corpului (centru de greutate, notat cu C) pe verticală, în jos .

 • Din C trasăm punctat axa Ox, paralelă cu planul înclinat.

 • Din C trasăm punctat axa Oy, perpendiculară pe planul înclinat.

 • Descompunem greutatea după aceste două axe, astfel încât greutatea corpului se poate înlocui cu perechea de forțe Gt și Gn.

  • Forța Gt se numește componenta tangențială a greutății și acționează pe direcția mișcării Ox (paralelă cu planul înclinat),
  • Forța Gn se numește componenta normală a greutății și acționează perpendicular pe direcția mișcării Ox (perpendiculară pe planul înclinat).
 • Trasăm reacțiunea normală, N, de la baza corpului, un segment orientat pe direcția Oy și egal cu Gn .

 • Trasăm forța de frecare, Ff, de la baza corpului, un segment orientat pe direcția Ox, în jos.

 • Trasăm forța de tracțiune, F , pe direcția axei Ox, cu un segment egal cu suma segmentelor Gt și Ff .

 • Greutatea este suma vectorială a acestor două forțe, Gt și Gn.

 • Modulele celor trei forțe sunt legate prin relația

conform teoremei lui Pitagora aplicată în triunghiul dreptunghic format de cele trei forțe.

 • Planul înclinat este reprezentat printr un triunghi dreptunghic care este asemenea cu triunghiul dreptunghic format de greutate și componentele sale. Din asemănarea triunghiurilor precizate se găsesc relațiile:
Probleme recapitulative - Interacțiuni mecanice

2.18. Un corp este ridicat prin intermediul unui fir inextensibil, tensiunea în fir fiind de 3 ori mai mare decât greutatea corpului. Cu ce accelerație este tras corpul?

Rezolvare:

 • Scriem datele problemei:

  • T = 3 ∙ G

  • a = ?

 • Desenăm forțele ce acționează asupra firului și calculăm forța rezultantă : • Deoarece tensiunea în fir este mai mare decât greutatea corpului, asupra acestuia va acționa o forță rezultantă, R:


 • Conform Principiului mecanicii clasice, dacă asupra unui corp acționează o forță, atunci corpul se va mișca cu o accelerație cu aceeași direcție și sens cu forța rezultantă:


Probleme recapitulative - Interacțiuni mecanice

2.19. Un corp de 20 kg este deplasat pe orizontală sub acțiunea unei forțe de 100 N, care face un unghi de 45° cu orizontala. Știind coeficientul de frecare de 0,2, să se calculeze forța de frecare. Ce fel de mișcare are corpul? Se dă cos 45° = sin 45° = √2/2

Rezolvare:

 • Notăm datele problemei:

  • m = 20 kg

  • F = 100 N

  • α = 45°

  • μ = 0,2

  • Ff = ?

 • Desenăm forțele ce acționează asupra corpului : • Calculăm componentele forței de tracțiune:


 • Calculăm greutatea corpului:


 • Pe direcția verticală (Oy):


 • Calculăm forța de frecare:

Modulul reacțiunii normale este egal cu modulul apăsării normale, fiind forțe pereche de tip acțiune-reacțiune. • Pe direcția orizontală (Ox):


Probleme recapitulative - Interacțiuni mecanice

2.20. Un tren de 588 t pornește din stație sub acțiunea unei forțe de 117.600 N. Știind valoarea coeficientului de frecare de 0,005, determină viteza trenului după 60 s.

Rezolvare:

 • Notăm datele problemei:

  • m = 588 t = 588.000 kg

  • F = 117.600 N

  • μ = 0,005

  • Δt = 60 s

  • v = ?

 • Calculăm greutatea și forța de frecare: • Calculăm rezultanta celor două forțe ce acționează pe orizontală:


 • Aplicăm ecuația Principiului mecanicii clasice: dacă asupra unui corp acționează o forță (forța rezultantă, R), atunci corpul se va mișca cu o accelerație cu aceeași direcție și sens cu forța rezultantă:
Exerciții recapitulative.

Exerciții recapitulative - Interacțiuni mecanice

2.21. Completează următoarele afirmații:

 • a) Forța de greutate este forța cu care Pământul …………… un corp .

 • b) Tensiunea din fir (T) reprezintă forța cu care……………………acționează asupra corpului suspendat de el.

 • c) Forța de frecare (Ff) este forța care apare la suprafața de ………………. dintre două corpuri ce alunecă unul peste celălalt și se ……………… mișcării unui corp față de celălalt.

 • d) Forța elastică (Fe) este forța care apare într-o deformare ……………… și readuce corpul la forma inițială, fiind egală în modul, dar de sens opus cu forța …………………..

 • e) Forța de apăsare normală (N') este forța cu care un corp acționează asupra unei ………………… cu care este în contact.

 • f) Reacțiunea normală (N) este forța cu care …………… acționează asupra corpului aflat pe ea .

 • g) Principiul inerției: „Orice corp își păstrează starea de repaus sau de mișcare uniformă rectilinie în care se află, cu condiția ca nicio forță să ……………... asupra corpului “ .

 • h) Principiul fundamental al mecanicii clasice: „ Dacă asupra unui corp de masă m acționează o forță F, atunci corpul se va deplasa cu o ……………… care are direcția și sensul forței “.

 • i) Principiul acțiunii și reacțiunii: „ Dacă un corp acționează asupra altui corp cu o forță numită ………………… atunci și cel de-al doilea corp va acționa asupra primului corp cu o altă forță numită …………………… care are același modul și aceeași direcție cu ……………………, dar sens opus “ .


2.22. Completează pe desen denumirea forțelor ce acționează asupra corpului:

a)b)c)d)e)f)2.23. Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F) la următoarele afirmații.

 • a) Cel mai bun loc pentru lansarea unei rachete este la polul nord, la suprafața Pământului.

 • b) Cel mai bun loc pentru lansarea unei rachete este la ecuator, pe vârful unui munte.

 • c) Forța cu care Pământul atrage un corp este mai mare decât forța cu care corpul atrage Pământul.

 • d) Când un corp este suspendat de un fir inextensibil, avem pereche de forțe acțiune-reacțiune, greutatea corpului și tensiunea în fir.

 • e) Apăsarea normală a unui corp pe suprafața de sprijin este egală cu greutatea corpului, doar atunci când corpul este în repaus sau se mișcă pe o suprafață orizontală.

 • f) Când rezultanta tuturor forțelor ce acționează asupra unui corp este diferită de zero, corpul se va deplasa accelerat, cu o accelerație care are direcția și sensul forței rezultante.

 • g) Când un corp se mișcă frânat pe o suprafață, forța de tracțiune este egală în modul cu forța de frecare.2.24. Un corp cântărește 800 g.

 • a) Ce greutate are corpul ?

 • b) Știind că accelerația gravitațională a planetei Jupiter este 25 N/kg, calculează greutatea corpului pe Jupiter ?2.25. Un resort are lungimea inițială de 100 mm, iar deformat are lungimea de 500 mm. Știind forța deformatoare de 3 N, se cere:

 • a) Constanta elastică a resortului.

 • b) Tipul deformării.

 • c) Reprezentarea forței deformatoare și a forței elastice folosind ca etalon 1 cm : 1 N.2.26. Un resort este deformat cu 0,004 dam de o forță de 20 N.

 • a) Cât este forța care deformează același resort cu 90 mm ?

 • b) Reprezintă graficul deformării în funcție de forța deformatoare, folosind ca etaloane: pentru axa forței 1 cm : 5 N și pentru axa deformării 1 cm : 0,01 m.2.27. Desenează forțele ce acționează asupra unui corp cu greutatea de 500 N care

 • a) coboară uniform pe un plan înclinat cu lungimea de 10 cm și înălțimea de 6 cm.
 • b) urcă uniform pe un plan înclinat cu lungimea de 20 cm și înălțimea de 12 cm.

Pentru reprezentarea forțelor alege ca etalon : 1 cm : 100 N.2.28. Un copil trage uniform cu o forță de 20 N o sanie cu greutatea de 30 N printr-un fir ce face un unghi de 30° cu drumul orizontal. Reprezintă forțele ce acționează asupra saniei.

Etalon pentru reprezentarea forțelor : 1 cm : 5 N.

Se dau sin 30° = 0,5 și cos 30° = 0,86.2.29. O cutie este trasă de trei forțe. Ce combinație de forțe produce o forță rezultantă care acționează spre dreapta ? Care cutie este în repaus și respectă Principiul inerției?
2.30. Doi parașutiști, Aurel și Mihai, sar din avion în același timp. Aurel nu își deschide parașuta, pe când Mihai își deschide imediat parașuta.a) Ce forță produce căderea accelerată a celor doi parașutiști?

b) Ce forță încetinește căderea lui Mihai, când deschide imediat parașuta?2.31. Doru aruncă o minge pe verticală, în sus.

a) Ce fel de mișcare are mingea aruncată pe verticală, în sus? Reprezintă forțele care acționează asupra mingii.

b) Ce fel de mișcare are mingea când începe coborârea? Reprezintă forțele care acționează asupra mingii.Test de autoevaluare.


TEST1: Test de autoevaluare - Interacțiuni mecanice

2.32. Completează următoarele afirmații: - 8 spații libere x 0,25p = 2p

a) Un corp își păstrează starea de repaus sau de mișcare uniformă rectilinie atunci când asupra sa nu……………………………….

b) Un corp de masă m acționat de o forță F se va deplasa cu o……………………………………………………………………..

c) Dacă asupra unui corp acționează o forță numită……………atunci și cel de-al doilea corp va acționa asupra primului cu o altă forță numită……………., care au același modul, dar sens opus.

d) Forța de greutate este forța cu care…………………………………..

e) Forța de frecare este forța care se……………………………unui corp față de alt corp.

f) Forța elastică readuce corpul la ………………………și este egală în modul, dar de sens opus cu forța………………………


2.33. Un corp cântărește 40 g. Cât este greutatea lui? -1p


2.34. Un resort se deformează cu 2 cm când asupra lui acționează o forță de 40N.

a) Cât este deformarea resortului când este acționat de o forță de 80 N? -1p

b) Reprezintă graficul dependenței deformării acestui resort în funcție de forțele deformatoare, folosind ca etaloane 1 cm : 0,01 m și 1cm : 10N. -0,5p


2.35. Unde este mai ușor să lansezi o rachetă cosmică: -1p

a) La ecuator pe vârful unui munte

b) La polul nord la suprafața Pământului


2.36. Completează denumirea forțelor pe următoarele desene care exemplifică principiul acțiunii și reacțiunii pentru: 4 x 0,25p = 1p

a) Un corp suspendat de un fir inextensibilb) Un corp și Pământc) Un corp suspendat de un resortd) Un corp sprijinit pe o suprafață2.37. Un corp de 2 kg coboară uniform pe un plan înclinat cu înălțimea de 30 m și lungimea de 50 m. Desenează toate forțele ce acționează asupra corpului după ce le afli valorile numerice, folosind ca etalon 1 cm : 4 N. -1,5p


Oficiu: -2p