Skip to main content

I.11. Stările de agregare ale corpurilor.

Experiment

14. Ce este un solid ?

Materiale necesare: vase de diferite forme, corp solid.

Descrierea experimentului:

  • Pune corpul în vasele de forme diferite și observă ce se întâmplă cu forma și volumul acestuia.
Observaţie

Corpul solid își păstrează forma și volumul, indiferent de vasul în care l-am introdus.

Definiţie

Corpurile solide au formă proprie (bine determinată) și volum propriu. Nu curg.


Experiment

15. Ce este un lichid ?

Materiale necesare: vase de diferite forme și gradate, apă colorată.

Descrierea experimentului:

  • Pune un anumit volum de apă într-un vas gradat și măsoară-i volumul.
  • Răstoarnă apa într-un alt vas gradat cu o formă diferită și observă ce se întâmplă cu forma și volumul apei în noul vas.
Observaţie

Apa își păstrează volumul, indiferent de vasul în care am introdus-o, dar își schimbă forma.Cum ar fi să pun într-o oală de 10 L, 1 L de lapte și oala să se umple cu lapte? Poate numai în lumea poveștilor!

Definiţie

Lichidele au volum propriu (bine determinat), dar nu au formă proprie (iau forma vasului în care sunt puse). Curg (sunt fluide).


Experiment

16. Ce este un gaz ?

Materiale necesare: două pahare identice, lumânare tip candelă, chibrit, sită de azbest.

Descrierea experimentului:

  • Se introduce candela într-un pahar și se aprinde cu chibritul.
Atenție

Acest experiment se efectuează numai în prezența unui adult!

Când lucrezi cu surse de foc ai grijă să ai părul strâns și să nu porți haine cu mâneci largi!

  • Imediat se acoperă paharul cu sita de azbest pentru a menține fumul rezultat în pahar.
  • Se vine cu al doilea pahar, cu gura în jos peste sită și se trage sita, astfel încât fumul să intre și în paharul de deasupra. Observă ce se întâmplă cu forma și volumul fumului în noul vas.
Observaţie

Fumul (care este gaz) ocupă tot spațiul pus la dispoziție și ia forma noului vas.

Definiţie

Gazele nu au nici formă proprie (iau forma vasului în care sunt puse) și nici volum propriu (ocupă tot volumul pus la dispoziție). Curg (sunt fluide).


Experiment

17. Compresibile sau incompresibile ?

Materiale necesare: un corp solid, apă, seringi.

Descrierea experimentului:

  • Introdu corpul solid în seringă, astupă cu un deget capătul seringii și apasă pistonul seringii pentru a micșora volumul solidului. Ai reușit ?
Observaţie

Nu putem mișca deloc pistonul seringii.

  • Umple seringa cu apă, astupă cu un deget capătul seringii și apasă pistonul seringii pentru a micșora volumul apei. Ai reușit ?
Observaţie

Nu putem mișca deloc pistonul seringii.

  • Trage aer în seringă, astupă cu un deget capătul seringii și apasă pistonul seringii pentru a micșora volumul aerului. Ai reușit ?
Observaţie

Putem mișca mult pistonul seringi, iar dacă îi dăm drumul, revine la poziția inițială. Aerul are și proprietăți elastice având drept aplicații obiectele pneumatice (saltele, colaci) și folosirea pneurilor la roți care amortizează șocurile.

Concluzia experimentului:

Numai gazele sunt compresibile (își pot micșora volumul la o presiune exterioară), solidele și lichidele sunt incompresibile.

Cum explicăm proprietățile diferite ale corpurilor în cele trei stări de agregare ?

Aceste proprietăți sunt explicate pe baza structurii interioare a corpurilor și anume forțele intermoleculare (de atracție), respectiv distanțele intermoleculare.

important

La solide forțele de atracție dintre particule sunt foarte mari și distanțele dintre particule sunt foarte mici. Solidele cristaline au atomii (ionii) așezați ordonat într-o anumită formă, numită rețea cristalină. Ei execută numai mișcări de oscilație în jurul unor poziții fixe, numite nodurile rețelei. Atomii solidului se atrag considerabil. Iată de ce solidele au și formă și volum proprii, sunt incompresibile.

important

La lichide forțele de atracție dintre particule sunt mai mici ca la solide și distanțele dintre particule sunt puțin mai mari ca la solide. Moleculele execută atât mișcări de oscilație , cât și de translație . Moleculele se mișcă unele față de altele și se atrag puțin. Iată de ce lichidele nu au formă, dar au volum propriu, sunt incompresibile.

important

La gaze forțele de atracție dintre particule sunt foarte mici (neglijabile) și distanțele dintre particule sunt foarte mari. Moleculele execută atât mișcări de rotație , cât și de translație . Moleculele se mișcă mult unele față de altele (au loc suficient) și nu se atrag. Iată de ce gazele nu au formă, nu au volum propriu și sunt compresibile.