Skip to main content

I.17. Exerciții recapitulative - Fenomene termice Partea a II-a.

Exerciții recapitulative - Fenomene termice Partea a II-a

1. Precizează în dreptul fiecărui combustibil starea lui de agregare și proveniența sa:

a) Motorină

b) Cărbune

c) Kerosen

d) Gaz metan

e) Alcool

f) Hidrogen

g) Lemn

h) Gaz butan

i) Petrol

j) Benzină


2. Este suficientă căldura degajată de 80 g de cupru la trecerea de la o temperatură de 1500 °C până când ajunge la 800 °C pentru a vaporiza complet 500 g glicerină cu temperatura de 200 °C? Se dă: căldura specifică a cuprului de 380 J/kg∙K, căldura specifică a glicerinei de 2400 J/kg∙K, temperatura de topire a cuprului de 1100 °C, temperatura de fierbere a glicerinei de 290 °C, căldura latentă specifică de topire a cuprului de 205.000 J/kg și căldura latentă specifică de vaporizare a glicerinei de 270.000 J/kg.


3. De ce solidele au și volum propriu și formă proprie?


4. De ce lichidele au volum propriu și nu au formă proprie?


5. De ce gazele nu au nici volum propriu și nici formă proprie?


6. Cât este căldura degajată prin arderea a 2 kg de lemn uscat? Se dă puterea calorică a lemnului de 16.470 KJ/kg.


7. Putem vaporiza complet 800 g apă cu temperatura de 10 °C prin arderea a 600 g cărbune cu puterea calorică de 29.200 kJ/kg ? Se dă: căldura specifică a apei de 4180 J/kg∙K și căldura latentă specifică de vaporizare a apei de 2.260 kJ/kg.


8. Completează următoarele afirmații:

a) Sublimarea este fenomenul de trecere a unei substanțe din stare …………… în stare ………………, prin …………………

b) Topirea este fenomenul de trecere a unei substanțe din stare …………… în stare ………………, prin …………………

c) Condensarea este fenomenul de trecere a unei substanțe din stare …………… în stare ………………, prin …………………

d) Solidificarea este fenomenul de trecere a unei substanțe din stare …………… în stare ………………, prin …………………

e) Desublimarea este fenomenul de trecere a unei substanțe din stare …………… în stare ………………, prin …………………

f) Vaporizarea este fenomenul de trecere a unei substanțe din stare …………… în stare ………………, prin …………………


9. Enunță legile topirii/fierberii.


10. De ce când ieșim din apă ne este frig?


11. Când suportăm mai bine canicula verii, când aerul este uscat sau umed?


12. De ce ventilatorul ne răcorește?


13. Cum depinde temperatura de fierbere de presiune?


14. Ce este anomalia apei?


15. Care substanțe nu au o temperatură fixă de topire?


16. De ce legumele tari se fierb foarte repede în oalele sub presiune?


17. Cum se sterilizează obiectele folosind apă?