Skip to main content

I.18. Test de autoevaluare - Fenomene termice Partea a II-a.

TEST2: Test de autoevaluare - Fenomene termice Partea a II-a

1. Dă două exemple de combustibili: 5 x 0,25p = 1,25p

a)Lichizi

b)Gazoși

c)Naturali

d)Artificiali

e)Solizi

2. Completează următoarele afirmații: 4 x 0,25p = 1p

a) Solidele ……… volum propriu.

b) Distanțele intermoleculare la gaze sunt foarte ……….

c) Forțele intermoleculare la solide sunt foarte ………… .

d) Lichidele nu au ………….

3. Completează denumirea celor trei fenomene care au loc cu schimbarea stării de agregare și cum are loc acest fenomen (prin încălzire/răcire). 4 spații libere x 0,25p = 1p4. Răspunde la următoarele întrebări: 4 x 0,25p = 1p

a) Când începe fenomenul de fierbere?

b) Se poate afirma că o substanță trece dintr-o stare de agregare în alta la aceeași temperatură în orice condiții?

c) Cum se numește temperatura la care începe topirea unei substanțe?

d) Pe ce se bazează sterilizarea obiectelor?


5. Știind temperatura de topire a naftalinei de 80 °C determină studiind graficul dependenței temperaturii în timp, ce fenomene au loc pe porțiunea:

a) AB -0,25p

b) BC -0,25p

c) CD -0,25p6. Cum are loc anestezia locală? -1p

7. Ce căldură degajă 300 g de nichel de la o temperatura de 2000 °C până când ajunge la 1000°C? Se dă: căldura specifică a nichelului de 440 J/kg ∙K, temperatura de topire a nichelului de 1450 °C și căldura latentă specifică de topire de 290.000 J/kg. -2p

Din oficiu -2p