Skip to main content

I.3. Căldura - mărime de proces.

Atingerea stării de echilibru termic se poate explica astfel: când punem un corp mai rece în contact cu un alt corp mai cald între ele are loc un transfer de energie astfel:

  • Corpul mai cald transferă energie corpului mai rece și corpul mai rece primește energie de la corpul mai cald.

  • Prin ciocnirea moleculelor celor două corpuri se realizează un transfer de energie de la moleculele cu energie cinetică mai mare (care au temperatura mai mare) spre cele cu energie cinetică mai mică.

  • Corpul mai rece se încălzește, iar cel mai cald se răcește.

  • Transferul de energie încetează când corpurile ajung la echilibru termic, adică la aceeași temperatură.


Pentru a măsura acest transfer de energie s-a introdus o mărime fizică, numită căldură.

Definiţie

Căldura (simbolul Q) este o mărime fizică ce măsoară energia transferată, numai prin mișcarea dezordonată a moleculelor dintre două corpuri aflate în contact termic.

Fiind un transfer de energie, căldura are aceeaşi unitate de măsură în Sistemul Internațional ca și energia și lucrul mecanic:

important

Căldura este o mărime de proces, adică ea măsoară transferul de energie dintre două stări termice diferite, care are loc într-un interval de timp.

Observaţie

Nu putem spune că într-o anumită stare corpul are o anumită căldură. Într-un anumit proces corpul poate ceda sau poate primi căldură.

O altă unitate de măsură, derivată, pentru căldură este caloria:

1 cal = 4,18 J