Skip to main content

V.7. Sinteză recapitulativă - Reacția de substituție.

important

Reacția de substituție (simplă înlocuire) este reacția în care un element chimic înlocuiește un alt element chimic din substanța compusă.

  • Ca reactanți avem o substanță simplă (A) și o substanță compusă (BC).

  • Ca produși avem o substanță simplă (B) și o substanță compusă (AC).

  • Substanța simplă ia locul primului element din substanță compusă și de aceea se mai numește și reacție de simplă înlocuire.


Ca tipuri de reacții de substituție avem:

I. Reacția dintre un metal și o substanță compusă (apă,oxid metalic, acid, sare)

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

Mg + 2H2O = Mg(OH)2 + H2

Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

Zn + Pb(NO3)2 = Zn(NO3)2 + Pb ↓

Hg + 2AgNO3 = Hg(NO3)2 + 2Ag ↓

2Al + 3HgCl2 = 2AlCl3 + 3Hg ↓

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu ↓

Al + Fe2O3 = Al2O3 + Fe ↓

II.Reacția dintre un nemetal și o substanță compusă(oxid metalic)

C + 2CuO = 2Cu + CO2

C + H2O = CO + H2

3H2 + Fe2O3 = 3H2O + 2Fe ↓

H2 + CuO = H2O + Cu ↓