Skip to main content

V.8. Exerciții recapitulative - Reacția de substituție.

Exerciții recapitulative - Reacția de substituție.

1. Completează formulele chimice ale substanțelor lipsă și apoi scrie ecuațiile chimice:

a) K + H2O = ....... + H2

b) Mg + HBr = ....... + H2

c) Zn + AgNO3 = .......... + Ag ↓

d) Na + FeCl3 = ........ + Fe ↓


2. În 200 g de soluție de hidroxid de potasiu se adaugă 3 g de potasiu. Care este concentrația procentuală a soluției obținute?


3. Ce volum de hidrogen se obține din reacția a 40 g zinc de puritate 90% cu acidul sulfuric, știind că reacția decurge cu un randament de 75%?


4. Mercurul reacționează cu 50 g sol 20% de azotat de argint. Ce masă de argint se obține ?