Skip to main content

VI.1. Reacția de schimb (dublă înlocuire).

Știind că următoarele două reacții sunt reacții de schimb, descoperă caracteristica comună a celor două reacții:

CuS + HCl = CuCl2 + H2S ↑

2KOH + PbBr2 = 2KBr + Pb(OH)2

Observăm că avem un doi reactanți și doi produși de reacție, toți fiind substanțe compuse. Substanțele compuse au schimbat primul element între ele.

Definiţie

Reacția de schimb (dublă înlocuire) este reacția prin care două substanțe compuse își schimbă între ele două elemente chimice.

important
  • Ca reactanți avem două substanțe compuse (AB și CD), iar ca produși avem tot două substanțe compuse (AD și CB).

  • Primul element din substanța compusă ia locul primului element din a doua substanță compusă, iar primul element din a doua substanță compusă ia locul primului element din prima substanță compusă. Deci primele elemente ale celor două substanțe compuse schimbă locul între ele și de aceea se mai numește și reacție de dublă înlocuire.

important

Ca tipuri de reacții de dublă înlocuire avem reacția dintre:

A) Un oxid metalic cu un acid

B) Un oxid nemetalic cu o bază

C) O bază cu un acid

D) O bază solubilă cu o sare

E) Un acid cu sare

F) O sare cu o sare.

Aplicaţii

Reacția de schimb este importantă, fiind folosită în industrie și în laborator pentru obținerea unor substanțe chimice cu multe utilizări și în laborator la recunoașterea unor substanțe etc.