Skip to main content

VI.10. Sinteză recapitulativă - Reacția de schimb.

important

Reacția de schimb (dublă înlocuire) este reacția prin care două substanțe compuse își schimbă între ele două elemente chimice.

  • Ca reactanți avem două substanțe compuse (AB și CD), iar ca produși avem tot două substanțe compuse (AD și CB).

  • Primul element din substanța compusă ia locul primului element din a doua substanță compusă, iar primul element din a doua substanță compusă ia locul primului element din prima substanță compusă. Deci primele elemente ale celor două substanțe compuse schimbă locul între ele și de aceea se mai numește și reacție de dublă înlocuire.

Ca tipuri de reacții de dublă înlocuire avem reacția dintre:

1) oxid metalic + acid = sare + apă

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O


2) oxid nemetalic + bază = sare + apă

CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O


3) bază + acid = sare + apă

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O


4) sare solubilă + bază solubilă = sare + bază insolubilă (precipitat)

FeCl3 + 3NaOH = 3NaCl + Fe(OH)3

Pb(CH3COO)2 + 2NaOH = 2NaCH3COO + Pb(OH)2

FeSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Fe(OH)2

ZnSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Zn(OH)2

CuSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Cu(OH)2

AgNO3 + NaOH = NaNO3 + AgOH ↓


5) sare + acid = sare + acid mai slab

CuSO4 + 2HCl = CuCl2 + H2SO4

BaCl2 + H2SO4 = 2HCl + BaSO46) sare solubilă + sare solubilă = sare + sare

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl ↓