Skip to main content

VI.4. Reacția bazelor cu acizii (reacția de neutralizare).

Experiment

4. Reacția de neutralizare dintre hidroxidul de sodiu și acidul sulfuric

Materiale necesare: pahar Berzelius, soluție de hidroxid de sodiu (sodă caustică), acid sulfuric, termometru, pipetă.

warning

Experiment demonstrativ efectuat numai de profesor!

Atenție, hidroxidul de sodiu și acidul sulfuric sunt caustice și vă pot produce arsuri în contact cu pielea!

Descrierea experimentului:

  • Pune în paharul Berzelius puțină soluție de sodă caustică și adaugă câteva picături de fenolftaleină.
  • Așează în pahar un termometru și măsoară temperatura inițială a reacției.
  • Adaugă cu pipeta acidul sulfuric, picătură cu picătură, până când colorația roșie dispare.
  • Măsoară temperatura după terminarea reacției.
  • Ce observi ?
Observaţie

Temperatura a crescut considerabil după dispariția culorii.

Concluzia experimentului:

Hidroxidul de sodiu – NaOH, reacționează cu acidul sulfuric - H2SO4 și se transformă în sulfat de sodiu - Na2SO4 și apă.

Reacția dintre o bază și un acid, cu formarea unei sări și apă, se numește reacție de neutralizare, fiind o reacție exotermă (care degajă căldură).

Este o reacție de schimb, deoarece avem ca reactanți două substanțe compuse, iar ca produși avem tot două substanțe compuse:

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O