Skip to main content

VII.8. Îngrășămintele chimice.

Îngrășămintele chimice sunt substanțe care conțin unul sau mai multe elemente chimice nutritive, în scopul sporirii fertilității solului și al creșterii producției vegetale.

Îngrășămintele chimice pot fi naturale sau artificiale.

Dintre elementele nutritive, azotul, fosforul şi potasiul sunt elemente indispensabile creşterii plantelor. NPK înseamnă azot (N), fosfor (P) și potasiu (K). Azotul este necesar plantelor pentru creștere. Fosforul asigură flori, frunze și fructe sănătoase. Potasiul asigură rădăcini puternice.

Dacă unul din aceste elemente este în cantitate mai mică, planta nu se dezvoltă normal, chiar dacă celelalte două sunt în exces.Carența în azot se manifestă mai întâi pe frunzele mature. Acestea se îngălbenesc, începând de la vârf și margini, apoi se veștejesc, se necrozează și în cele din urmă, se usucă. Rădăcinile sunt lungi și cu puține ramificații. Tulpinile sunt scurte și subțiri. Înflorirea este slabă, se scurtează perioada de înflorit. Semințele sau fructele sunt puține și mici, de calitate slabă cu conținut scăzut de proteine, în special la cereale.

Azotul este asigurat plantelor folosind ca îngrășăminte chimice:

  • azotatul de amoniu,
  • azotatul de sodiu,
  • sulfatul de amoniu,
  • azotatul de calciu.


Carența potasiului scade rezistența plantelor la secetă, acestea căpătând un aspect de ofilit. Scade rezistența plantelor la cădere și la unele boli. La pomi are loc o înflorire slabă, fructele sunt mici. La vița de vie strugurii sunt puternic atacați de boli, boabele mucegăiesc și putrezesc.

Potasiul este asigurat plantelor folosind ca îngrășăminte chimice:

  • azotatul de potasiu,

  • clorura de potasiu,

  • fosfatul diacid de potasiu,

  • fosfatul monoacid de potasiu.O cultură ce se confruntă cu o lipsă de fosfor va avea o creștere lentă și o vigoare scăzută. Frunzele bătrâne vor avea o culoare verde închis și o pigmentare purpurie.

Fosforul este asigurat plantelor folosind ca îngrășăminte chimice:

  • fosfatul de calciu și oxidul de calciu (făina lui Thomas),
  • fosfatul monoacid de calciu hidratat (precipitatul).
Atenție

Dacă îngrășămintele chimice sunt utilizate timp îndelungat, iar în unele cazuri în exces, apar o serie de fenomene negative, printre care un conţinut ridicat de azotaţi în plante faţă de nivelul normal. Azotaţii se transformă în azotiți în rădăcinile şi frunzele plantelor. Prin intermediul furajelor, azotații și azotiții ajung şi în organismul animalelor și apoi în alimentaţia omului. Apar, astfel, cazuri de îmbolnăviri la animale şi oameni.