Skip to main content

V.10. Tensiunea electrică.

Generatoarele electrice (sursele electrice) sunt dispozitive care au rolul de a produce și de a menține curentul electric printr-un circuit, adică asigură deplasarea electronilor prin circuit.


Bateriile de buzunar au diferite tensiuni electromotoare.