Skip to main content

I.1.1. Fenomenul fizic

📚

Un fenomen fizic (proces fizic) se produce atunci când cel puțin una dintre proprietățile fizice ce caracterizează un corp, se modifică în timp.

🔦 Observație

În urma unui fenomen fizic, corpul nu își schimbă substanța.

📚

Clasificarea fenomenelor fizice.

1. Fenomene mecanice.

 • legate de mișcarea corpurilor (corpul își schimbă poziția față de un reper);
 • alungirea unui resort (resortul își mărește lungimea) / comprimarea unui resort (resortul își micșorează lungimea) numite şi deformări elastice;
 • spargerea, ruperea, tăierea numite şi deformări plastice.

2. Fenomene termice. Sunt acele fenomene legate de schimbarea stării termice a unui corp:

 • încălzirea (corpul își mărește temperatura) / răcirea (corpul își micșorează temperatura);
 • dilatarea (corpul își mărește volumul, prin încălzire) / contractarea (corpul își micșorează volumul, prin răcire);
 • topirea (corpul trece din stare solidă în stare lichidă, prin încălzire) / solidificarea (corpul trece din stare lichidă în stare solidă, prin răcire);
 • vaporizarea (corpul trece din stare lichidă în stare gazoasă, prin încălzire) / condensarea (corpul trece din stare gazoasă în stare lichidă, prin răcire);
 • sublimarea (corpul trece din stare solidă în stare gazoasă, prin încălzire) / desublimarea (corpul trece din stare gazoasă în stare solidă, prin răcire).

3. Fenomene electrice. Sunt acele fenomene legate de:

 • electrizarea corpurilor (corpul se încarcă cu sarcini electrice);
 • trecerea curentului electric printr-un circuit etc.

4. Fenomene magnetice. Sunt acele fenomene legate de:

 • atracția dintre magnet și metale feroase (fier, nichel, cobalt);
 • atracția și respingerea dintre doi magneți.

5. Fenomene optice. Sunt acele fenomene legate de:

 • reflexia luminii (întoarcerea luminii în primul mediu, cu schimbarea direcției);
 • refracția luminii (trecerea luminii în al doilea mediu cu schimbarea direcției);
 • formarea curcubeului etc..

6. Fenomene acustice. Sunt acele fenomene legate de:

 • propagarea sunetului;
 • reflexia sunetului.