Skip to main content

IV.1. Reacția de descompunere.

Știind că următoarele două reacții sunt reacții de descompunere, descoperă caracteristica comună a celor două reacții:

CuCO3 = CuO + CO2

AgCl = Ag ↓ + Cl2

Observăm că avem un reactant și doi produși de reacție.

Definiţie

Reacția de descompunere este reacția în care avem un singur reactant și mai mulți produși de reacție.

important
 • Reactantul (A) este întotdeauna o substanță compusă.

 • Produșii reacției (B și C) pot fi atât substanțe simple, cât și substanțe compuse.

important

Ca tipuri de reacții de descompunere avem:

 • Reacția de descompunere termică (prin încălzire) a unor carbonați, hidroxizi, oxizi etc.

 • Reacția de descompunere electrolitică (cu ajutorul curentului electric).

 • Reacția de descompunere catalitică (cu ajutorul unui catalizator, care nu participă la reacție, doar mărește viteza reacției; el se regăsește în întregime în produșii de reacție).

 • Reacția de descompunere la lumină a halogenurilor de argint.

Aplicaţii

Reacția de descompunere este importantă, întrucât se obțin substanțe chimice cu multe utilizări:

 • var nestins – CaO;

 • oxigen – O2;

 • hidrogen – H2;

 • clor – Cl2;

 • mercur - Hg;

 • unele metale – Al etc.

Calcarul (piatra de var) - CaCO3 se descompune în cuptoare speciale, la temperaturi de 1000°C, obținându-se, la scară industrială, varul nestins (CaO), care este unul dintre cele mai importante materiale de construcții.

Experiment

1. Descompunerea acidului carbonic (sifonului)

Materiale necesare: apă carbogazoasă (sifon), hârtie de turnesol (de pH), paste.

Descrierea experimentului:

 • Desfă dopul unei sticle de 0,5 L și introdu în apa carbogazoasă o hârtie de turnesol și câteva paste (preferabil mai ușoare și 3-4 bucăți).

 • Ce observi ?

Observaţie

Apa carbogazoasă înroșește hârtia de turnesol, iar pastele sunt antrenate într-o mișcare continuă în apă.

Concluzia experimentului:

Apa carbogazoasă (sifonul) este acid carbonic și de aceea înroșește hârtia de turnesol.

Acidul carbonic se descompune în apă și dioxid de carbon.

Această reacție este reversibilă (poate avea loc în ambele sensuri).