Skip to main content

IV.7. Sinteză recapitulativă - Reacția de descompunere.

Definiţie

Reacția de descompunere este reacția în care avem un singur reactant și mai mulți produși de reacție.

important
  • Reactantul (A) este întotdeauna o substanță compusă.

  • Produșii reacției (B și C) pot fi atât substanțe simple, cât și substanțe compuse.

important

Ca tipuri de reacții de descompunere avem:

  • Reacția de descompunere termică (prin încălzire) a unor carbonați, hidroxizi, oxizi, etc.


  • Reacția de descompunere electrolitică (cu ajutorul curentului electric).


  • Reacția de descompunere catalitică (cu ajutorul unui catalizator, care nu participă la reacție, doar mărește viteza reacției; el se regăsește în întregime în produșii de reacție).


  • Reacția de descompunere la lumină a halogenurilor de argint.